Slovenští olympijští šampióni Matej Tóth a Jozef Pribilinec budou mít nárok na příspěvek za zásluhy

Slovenští olympijští vítězové v éře samostatnosti Anastasia Kuzmínovo, Petr a Pavel Hochschornerovci, Michal Martikán, Elena Kaliská, Matej Tóth, Ladislav a Peter Škantárovci, ale i zlatí medailisté z olympijských her v éře Československa Ján Zachara, František Kunz, Stanislav Seman a Jozef Pribilinec, zda další držitelé cenných kovů z olympijských her mají po 1. lednu 2020 nárok na příspěvek za zásluhy.

Zákon o příspěvku za zásluhy ve sportovní oblasti

Zákon o příspěvku za zásluhy ve sportovní oblasti vstoupí v platnost v první den nového roku. Podobné zákony existují v několika evropských zemích. Úspěšní Slovenské sportovci, nejen z olympijských, ale i paralympijských i deaflympijských her a šachové olympiády, mohou už dnes žádat o příspěvek. Poprvé ho dostanou po předložení potřebných dokumentů v lednu 2020. Nárok na jednorázový příspěvek ve výši 10 tisíc eur mají i medailisté z Her přátelství – Družba v roce 1984.

“Slovensko vychovalo mnoho významných sportovních osobností. Po skončení kariéry však většinou ze sportu odcházejí, nezůstávají pracovat pro Slovenský olympijský a sportovní výbor, sportovní svazy či dělat osvětu mezi mladými. Tento stav byl dlouhodobě neúnosný, bylo třeba něco dělat. Sport je vážnou oblastí veřejného zájmu, vždyť každý jeden obyvatel alespoň čas od času vyhledává pohybové aktivity. Sportovci se díky svým úspěchům během kariéry i po ní starají io potřebnou osvětu v oblastí sportovních aktivit. Dnes jim často od dětských dob neumíme vytvořit podmínky, které mají nejlepší v jiných zemích. Alespoň takto je oceníme za jejich mimořádné výsledky, “říká o důvodech vzniku myšlenky na přijetí zákona o příspěvku za zásluhy státní tajemník Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR Jozef Gönci, dvojnásobný bronzový olympijský medailista ve střelbě z Atlanty 1996 a Atén 2004.

Výše příspěvku

Výše příspěvku za zásluhy se určuje z průměrné nominální měsíční mzdy zaměstnance v hospodářství Slovenskej republiky za uplynulý kalendářní rok. Zlatým medailistou přísluší jedennásobok této částky, stříbrným 0,75 násobek a bronzovým 0,6 násobek. Podle aktuálních údajů by olympijští vítězové měli po 1. lednu 2020 dostávat po splnění všech podmínek měsíčně přes 1000 eur, držitelé stříbrných kovů 750 eur a bronzových 600 eur. Půjde o nezdanitelné prostředky. Vícenásobná medailisté obdrží příspěvek pouze za nejvyšší dosažený cenný kov.

Podle zákona, který předkládaly na jednání parlamentu zástupci strany Most-Híd po konzultaci s více sportovními subjekty a s představiteli Slovenského olympijského a sportovního výboru, mají nárok na finance sportovci po dosažení 35 roku věku. Tato hranice je zvolena záměrně.

Krátká sportovní kariera

“Kariéra sportovců se většinou končí ve věku 30 až 40 let. Dnes jsou v tomto věku z aktivních sportovců Michal Martikán, Matej Tóth, Zuzana Rehák Štefečeková, Danka Barteková či Erik Vlček. O dva roky už nemusí sportovat. Finance jim zajistí jistotu, aby po kariéře nepřišli o příjem a mohli platit účty či zajišťovat rodinu. Chceme, aby měli po kariéře jakousi berličku, o kterou se mohou při rozběhu opřít a zároveň zůstanou díky ní při sportu, “vysvětluje Gönci.

Ministerstvo už na své internetové stránce https://www.minedu.sk/informacia-pre-ziadatelov-o-prispevok-za-zasluhy-v-oblasti-sportu/ zveřejnilo informace pro žadatele o příspěvek se seznamem potřebných dokumentů. Kromě vyplněné žádosti, údajů k výpisu z rejstříku trestů či osvědčení o státním občanství ČR k dnešnímu dni i k termínu zisku medaile má úspěšný sportovec předložit listiny či jiné důkazy, které prokazují nárok na příspěvek. Může to být fotokopie diplomu, zda potvrzení od příslušné národní sportovní organizace.

“Na ministerstvu máme i my registry medailových ocenění, které využijeme na vnitřní kontrolu či na doplnění chybějících údajů,” uvádí Gönci. Medailisté v důchodovém věku, kteří jsou zároveň držitelé cenných kovů z mistrovství světa či Evropy, se mohou rozhodnout, zda požádají o příspěvek, nebo budou nadále dostávat rentu podle zákona o příspěvcích sportovnímu reprezentantovi.

Slovenský olympijský a sportovní výbor je připraven vydávat třeba osvědčení o medailovém