Skupina ORLEN Unipetrol začala spolupracovat s Technickou univerzitou v Košicích

Zástupci rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol a Technické univerzity v Košicích podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje vodíku. Podpis smlouvy je pokračováním sbližování obou subjektů, které začalo v roce 2021. Posilování spolupráce s akademickým světem v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje je součástí rozvoje aktivit skupiny ORLEN Unipetrol na Slovensku. ORLEN Unipetrol tu dlouhodobě působí v oblasti velkoobchodního prodeje pohonných hmot a dalších rafinérských a petrochemických produktů. V roce 2019 vstoupil na místní trh se svým řetězcem čerpacích stanic ORLEN Benzina a netají se plány na ekologizaci průmyslu a veřejné mobility.

 
„Technická univerzita v Košicích klade důraz na vědecko-technickou znalostní základnu, inovace a pracovní sílu s cílem utvářet zdravou a udržitelnou budoucnost. To přesně zapadá do našich plánů podílet se na ekologizaci průmyslu a rozvoji vodíkové mobility na Slovensku. Velice mě těší, že se nám podařilo najít pro naše rozvojové plány ideálního partnera,“ řekl Marek Gieroń, jednatel společnosti ORLEN Unipetrol Slovensko.
Podle strategie rozvoje, kterou skupina ORLEN Unipetrol nedávno zveřejnila, chce do roku 2030 vybudovat na Slovensku minimálně 26 vodíkových stanic a jeden vodíkový distribuční terminál. V Česku ORLEN Unipetrol s univerzitami a vysokými školami dlouhodobě úzce spolupracuje nejen v oblasti vzdělávání, ale také v primárním, a zejména aplikovaném výzkumu. Například spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou trvá již dvacet let. Unikátní projektem je společné Univerzitní centrum umístěné přímo ve výrobním areálu v Litvínově, kde studuje zhruba padesát studentů petrochemické a rafinérské obory. V minulém roce se k tomuto centru připojila i Fakulta strojní Českého vysokého učení technického. Nyní chce skupina ORLEN Unipetrol rozvíjet spolupráci s akademickým světem v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje také na Slovensku.
„Vítáme zájem skupiny ORLEN Unipetrol podílet se na akademickém výzkumu a vývoji budoucího využití vodíku. Očekáváme vědeckou spolupráci a výměnu informací zejména v oblasti snižování emisí, velkokapacitního skladování, přepravy a distribuce nebo technického vrtání,“ řekl Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technické univerzity v Košicích.
Technická univerzita v Košicích (TUKE) je mezinárodně uznávanou výzkumnou a vzdělávací institucí, která poskytuje vzdělávání a smart řešení pro různé oblasti života. TUKE se zařadila do nejvýznamnějších celosvětových univerzitních žebříčků jakými jsou: QS World University Rankings, kde se TUKE umístila poprvé a v tisíci nejlepších, URAP – University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics a dalších. S celkovou rozlohou 43 hektarů, třemi kampusy ve dvou krajských městech a více než 9 600 studenty patří k největším univerzitám na Slovensku. TUKE díky propojení devíti fakult s rozmanitým zaměřením vytváří unikátní prostředí pro tisíce studentů. Více než 20% z nich tvoří posluchači ze 47 zemí světa.

                      

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku ORLEN Benzina provozuje 426 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je ORLEN Benzina od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 23 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává bezmála 5 000 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.