Skupina MOL kupuje bioplynovou stanici Szarvas

  • Skupina MOL se dohodla se společností BayWa AG na koupi bioplynové stanice Szarvas
  • Akvizice je v souladu se strategií MOL SHAPE TOMORROW 2030+ s potenciálem významných vnitropodnikových synergií
  • Transakce přispěje k realizaci směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie a REPowerEU

 

Skupina MOL se dohodla se společností BayWa AG na koupi bioplynové stanice Szarvas

Zařízení na zpracování odpadu využívajícího organické odpady k výrobě elektřiny a tepla prostřednictvím kombinované výroby tepla a elektřiny s kapacitou v špičce přibližně 4 megawatty (MW). Závod ročně zpracuje více než 40 000 tun odpadu z produkce masa v regionu a dalších 53 000 tun zbytkového odpadu (např. kejdy a hnoje) ze sousedních chovů hospodářských zvířat a masokombinátů. Kromě toho  se jako surovina používá přibližně 18 000 tun zemědělského substrátu, který dohromady produkuje více než 12,5 milionu metrů krychlových bioplynu.

 

Skupina MOL usiluje o rozšíření svého portfolia biopaliv tak, aby splňovalo cíle stanovené směrnicí Evropské unie o obnovitelných zdrojích energie.

Tato akvizice je rovněž v souladu s cíli akčního plánu REPowerEU, který stanovil vysoký cíl pro výrobu bioplynu a metanu s cílem přiměřeně zvýšit celkovou energetickou nezávislost Evropské unie. Základní součástí identity a myšlení Skupiny MOL v oblasti provozu a rozvoje je smysl pro odpovědnost za bezpečnost dodávek energie v regionu střední a východní Evropy.

Pro Skupinu MOL je akvizice bioplynové stanice Szarvas (která podléhá schválení maďarského úřadu pro hospodářskou soutěž) skvělou příležitostí k rozšíření portfolia udržitelné výroby energie s potenciálem realizovat cenné synergie uvnitř společnosti.

Szarvas má nejen jednu z největších kapacit na výrobu bioplynu ve střední a východní Evropě, ale nachází se také v oblasti, kde jsou přítomny a aktivní průzkumné a těžební aktivity společnosti MOL. To vytváří jedinečnou synergii tím, že poskytuje infrastrukturu pro zlepšení produkce bioplynové stanice. Skupina MOL má interní know-how, osvědčené postupy a bioplynová stanice Szarvas může Skupině přinést nové znalosti, které podpoří rozvoj udržitelného portfolia Skupiny MOL. Společnost zároveň prokázala důvěryhodný záměr stát se regionálním trendsetterem v energetické transformaci.

V souladu se svou strategií SHAPE TOMORROW 2030+ se Skupina MOL zavázala podporovat udržitelnost a přispívat k oběhovému hospodářství prostřednictvím strategických partnerství, inovativního výzkumu a vývoje a cílených investic. Skupina MOL aktivně utváří krajinu zeleného chemického, petrochemického a rafinérského průmyslu a pozitivně ovlivňuje životní prostředí.


MOL Česká republika, s. r. o.

Skupina MOL je mezinárodní integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodní společnost se sídlem v maďarské Budapešti. Působí ve více než 30 zemích s dynamickou mezinárodní pracovní silou 25 000 lidí a více než 100letou historií. Skupina MOL provozuje tři rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku a má síť téměř 2400 čerpacích stanic v 10 zemích střední a jihovýchodní Evropy. Průzkumné a výrobní činnosti společnosti MOL se opírají o více než 85 let zkušeností s ukládáním uhlovodíků a 30 let zkušeností se vstřikováním CO2. V současné době jsou těžební činnosti soustředěny v 9 zemích a průzkumná aktiva v 14 zemích. Skupina MOL se zavázala transformovat své tradiční podnikání založené na fosilních palivech na nízkouhlíkový, udržitelný obchodní model a usiluje o dosažení čisté uhlíkové neutrality do roku 2050 a formování nízkouhlíkové, oběhové ekonomiky ve střední a východní Evropě.

 

Titulní ilustrační foto