Setkání Prahy se Středočeským krajem: představitelé se shodli na užší budoucí spolupráci

Představitelé hl. m. Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem se setkali se zástupci Středočeského kraje v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou. Na dnešním jednání se diskutovalo především o dopravě, územním rozvoji, cestovním ruchu a životním prostředí.
Dynamicky se rozvíjející region Prahy a středních Čech je ekonomickým motorem celé republiky. Mnoho lidí ze Středočeského kraje se každý den přesunuje za prací do hlavního města, mnoho Pražanů zase využívá středočeské služby. Kromě vzájemné spolupráce je tedy klíčová i vzájemná zodpovědnost.

Co se dopravy týče, jednání se dotklo dostavby Pražského okruhu, ale i P+R parkovišť a dopravní obslužnosti. U dopravních staveb se radní zaměřili hlavně na sladění postupů při dokončování dálnice D0 (Pražského okruhu), kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a která má strategický význam jak pro Středočeský kraj, tak pro hlavní město Prahu. Jde konkrétně o stavbu úseků silnic 511 D1-Běchovice, I/2 Běchovice-Úvaly, D0/518 Ruzyně-Suchdol, D0/519 Suchdol Březiněves a D0/520 Březiněves-Satalice.

Slova představitelů města a kraje

„Praha poskytuje maximální součinnost Ředitelství silnic a dálnic, lze očekávat, že územní rozhodnutí na část 511 bude vydáno do konce letošního roku. ŘSD pak slibuje zahájení stavby do roku 2022. Úsek 511 je zásadní pro snížení dopravní zátěže Spořilova a Jižního města, kvůli tomu je naší naprostou prioritu. Vítám proto aktivitu Středočeského kraje při budování takzvaného aglomeračního okruhu, který má potenciál odvést tranzit zcela mimo hranice Prahy,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Přestože mají oba regiony svého zástupce v pracovní skupině při Ministerstvu dopravy, bude dobré se nad rámec skupiny průběžně informovat o stavbách, které s D0 souvisejí a jsou jak na území hlavního města, tak Středočeského kraje. Důležité je to například pro plánování a koordinaci uzavírek,“ míní středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Ta dodala, že pro střední Čechy má zásadní význam také dostavba D3, kde spolupráce s Prahou spočívá především u Vestecké spojky.
Dalším tématem byla spolupráce v oblasti regionálního rozvoje. Ať už jde o záchytná parkoviště P+R, cyklotrasy a projekty v oblasti cestovního ruchu. V tomto ohledu Středočeský kraj s Prahou sdílí společný prostor, který má obrovský potenciál. Užší spolupráce by mohla pomoci lépe ho využít. Úspěšný je takzvaný Touchpoint, do budoucna se také plánuje například zapojení středních Čech do pražské aplikace pro cyklisty nebo začlenění do turistických karet.

Dnešní jednání se dotklo i problematického provozu společnosti VAFO v Chrášťanech, kde se vyrábí krmiva a krmné směsi pro zvířata u západních hranic Prahy. Radní si vysvětlili své postoje, ale shodli se na tom, že jde o záležitost, o které v současnosti rozhoduje státní správa, tedy konkrétní úředníci.
V oblasti životního prostředí se pak největšího prostoru dostalo problematice sucha a opatření, které regiony realizují pro udržitelnost vody v krajině.
Příští setkání se uskuteční přibližně za půl roku, tentokrát na území Středočeského kraje. Radní se zde budou věnovat problematice oblasti Letňan, spolupráci v oblasti inovací, sociální politice a zdravotnictví.