Seniorská obálka může pomoci v případě nouze

Praha 4 se jako první městská část v hlavním městě zapojila do celorepublikového projektu Seniorská obálka, který má být pomocníkem seniorů a složek IZS v krizových situacích. Obálka je označena mezinárodní zkratkou I. C. E., z anglického In Case of Emergency, což znamená použít v případě nouze, a je určena především starším osobám, které žijí osamoceně. Záštitu za MČ Praha 4 převzal místostarosta pro rodinnou a sociální politiku Josef Svoboda.

Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři uvedou údaje o svém zdravotním stavu. Při vyplňování se postupuje podle principu semaforu, tzn. nejdůležitější informace jsou uvedeny červeně, doporučené údaje žlutě a méně závazná data zeleně. Záleží na každém senioru, které údaje chce uvést, ale čím víc informací například o chronických onemocněních, lécích, hospitalizaci nebo alergiích, bude vyplněno, tím lépe obálka poslouží.

Do formuláře lze uvést také kontakty na blízké osoby, nebo další informace, které chce senior v případě ohrožení života sdělit. 

„Tyto údaje poslouží v případech, kdy senior potřebuje rychlou pomoc zdravotníků, policistů nebo hasičů,“ uvedl místostarosta Josef Svoboda. „Ti se po příchodu do bytu, okamžitě podívají na dvě viditelná místa v bytě, kam se doporučuje seniorskou obálku vybavenou magnetem umístit, na ledničku, nebo na vnitřní stranu vchodových dveří. Proto nedoporučuji dávat obálku na jiná místa.“

Senioři z Prahy 4, kteří mají o Seniorskou obálku zájem, si ji mohou vyzvednout od 2. září 2019 na recepci Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, popřípadě v informačních centrech MČ Praha 4. Každý senior si musí vyzvednout obálku osobně, její vydání je podmíněno trvalým bydlištěm v Praze 4 a věkem 63 let. Obálku si mohou vyzvednout rovněž osoby s průkazem ZTP s trvalým bydlištěm v Praze 4.