Přijďte diskutovat tuto středu do pražského CAMP o nové podobě informačního systému Prahy

Pokud vás zajímá nový jednotný informační systém Prahy a chtěli byste řešitelskému týmu sdělit své připomínky, přijďte 16. ledna od 19.00 na veřejnou diskuzi do pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP). Tým, který na projektu pracuje, představí výsledky své dosavadní činnosti. Poslechněte si konkrétní návrhy na zlepšení a diskutujte s autory. Debaty se zúčastní také čelní představitelé města a městských organizací.

Od začátku projektu sbíral realizační tým, složený z velkých městských organizací a zpracovatele studie, připomínky veřejnosti skrze webové stránky, kde se za čtyři měsíce sešlo přes 130 návrhů. Drtivá většina příspěvků požadovala zlepšení orientace zejména ve veřejné dopravě, a to na základě zahraniční zkušenosti z jiných světových metropolí. Na další otázky odpověděl průzkum veřejného mínění a návazná diskusní skupina. Z těchto vstupů získali autoři studie představu o nedostatcích současného řešení, jak je vnímají obyvatelé a návštěvníci Prahy. Další inspirací byla dobrá praxe v zahraničí. Nyní je čas poslechnout si, jak si s tím řešitelé poradili.

Diskuse v pražském CAMP

Chcete vědět, jestli bude pražský informační systém lepší než ten v  Londýn ě? Jaké kroky je třeba udělat, aby se návrh stal skutečností? Kolik bude stát a kdy se ho dočkáme? Organizátoři připravili již druhou veřejnou diskusi v pražském Centru architektury a městského plánování, kam může přijít každý a dozvědět se odpovědi na své dotazy. Přímý přenos z akce můžete sledovat na Facebooku CAMP, přes který nám můžete také položit dotazy.

O studii

Samotnou studii pro ROPID zpracovávají společnosti EY a PRO CEDOP ve spolupráci s odborníky z ČVUT. Projekt má za úkol vyřešit celkovou prezentaci města a jeho informační a orientační systém v rámci všech druhů mobility.

Cílem první části projektu studie nejsou grafické návrhy. Studie bude sloužit jako podklad zadávací dokumentace pro budoucí designérskou soutěž na jednotný informační systém Prahy. Tento postup reflektuje skutečnost, že implementace JIS je stejně důležitá jako jeho návrh.

Realizační studie projektu bude vycházet také z již schválených a používaných dokumentů města Prahy. Bude zohledňovat současné grafické manuály například Pražské integrované dopravy, stanic metra, zastávek povrchové dopravy atd. Dále bude pracovat s jednotným vizuálním stylem hl. m. Prahy, s koncepcí informačního a orientačního značení v Pražské památkové rezervaci a jejím okolí a s mnoha dalšími souvisejícími projekty.

Schvalovací proces doporučení ze studie by měl probíhat na jaře letošního roku. Z toho by měla vzejít volba konečné strategie implementace. Následně zpracovatel připraví koncept zadávacích podmínek související kreativní soutěže

Kdy: středa 16. ledna 2019 od 19.00 hodin

Kde: CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2