Top news

Převoz covid+ pacientů ze Zlínského kraje do FN Motol

Převoz covid+ pacientů ze Zlínského kraje do FN Motol

  • převoz se uskuteční zítra, tj. 6. listopadu 2020 a je koordinován ZZS Zlínského kraje, PČR a ZZS HMP po odsouhlasení postupu cestou CŘT MZ ČR
  • bude se týkat 5 pacientů: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (2), Uherskohradišťská nemocnice (2), Kroměřížská nemocnice (1)
  • pacienti se nachází ve vážném stavu – jsou na UPV (umělá plicní ventilace), avšak jejich celkový zdravotní stav převoz umožňuje
  • transport se uskuteční prostřednictvím sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v koordinaci s dalšími složkami IZS
  • režim převozu je organizován v režimu RLP (rychlá lékařská pomoc)
  • předpokládaný odjezd z nemocnic na Moravě je cca v 9:00 hodin
  • očekávaný příjezd do FN Motol je přibližně v 12:00 – 13:00 hodin
  • hladký průběh transportu Prahou zajistí ZZS HMP ve spolupráci s PČR KŘ Praha, která bude kolonu sanitních vozů doprovázet a následně zajistí dekontaminaci v provozních prostorech ZZS HMP
  • pacienti budou ve FN Motol hospitalizovaní na Covid jednotce (budova č. 22)