Právě vychází nejobsáhlejší kniha o Praze 3

Třetí městská část vydává monografii, která reflektuje dějiny dnešního Žižkova, Vinohrad a Jarova od pravěku až po současnost. Na díle Městská část Praha 3 v proměnách času se kromě autorů, bratrů Čvančarových, podílela řada místních starousedlíků.

Jak už název napovídá, je kniha komplexním průvodcem po území městské části. „Mapuje historii od dob osídlení Keltů až po současnost. Obsahuje bohatý materiál o nejvýznamnějších událostech a osobnostech, které svým dílem mnohdy přesahují pomyslné hranice třetí městské části,“ přibližuje dílo mluvčí Trojky Michaela Luňáčková. Publikaci lze zakoupit za 500 Kč v Informačním centru Prahy 3 v Milešovské ulici.

Křest knihy proběhl ve středu 23. října za účasti autorů i všech polistopadových starostů Prahy 3, kteří se stali kmotry knihy.

Obsah 364 stran rozsáhlé publikace zpracovali za přispění mnoha pamětníků, dokumentaristů a starousedlíků bratři Miroslav a Jaroslav Čvančarovi. Sami Žižkováci, s obsáhlým vlastním archivem, autorsky připravili výpravnou knihu, která obsahuje více než 1000 dobových i současných fotografií a dokumentů. Děj v knize je řazen chronologicky od nejstarších dochovaných nálezů na území dnešní městské části Praha 3, přes zakládání vinic, vznik zemědělských usedlostí, založení vesnic, vznik obcí a postupně měst Vinohrady a Žižkov. Jejich rozdělení a následné sloučení a začlenění do Velké Prahy po I. světové válce je zmapováno v knize stejně jako další územní změny, několik období stavebního rozvoje, přes socialistickou realitu až do současnosti. Kniha neobsahuje jen popisy vývoje území, ale také portréty osobností z oblasti politiky, stavitelství, kultury, sportu a mnoha dalších oblastí veřejného života, které na území Prahy 3 působily, pracovaly, žily či žijí dodnes.

Kniha je dokladem překotného rozvoje této pražské městské části, pracovitosti a určité výjimečnosti jejích bývalých i současných obyvatel, kteří jsou hrdi na místo, které je jim domovem,“ uzavírá Luňáčková.