Praha se rozsvítí modře za práva dětí

Ve středu 20. listopadu se Praha rozsvítí za práva dětí. Zapojí se tak do celosvětových oslav výročí Úmluvy o právech dítěte, která byla před 30 lety přijata Valným shromážděním OSN.

Ve středu 20. listopadu se rozsvítí hlavní město Praha modře. Do tyrkysové barvy Dětského fondu OSN – UNICEF se kromě Petřínské rozhledny a Tančícího domu nasvítí také ikonické světové objekty, jako je budova Opery v Sydney, Empire State Building v New Yorku, skalní město Petra v Jordánsku nebo Niagarské vodopády v Kanadě.

Vývoj za uplynulých 30 letech v oblasti dětských práv hodnotí UNICEF pozitivně. Výsledky ukazují, že tam, kde existuje politická vůle a odhodlání, se životy dětí zlepšují. “V posledních třech desetiletích došlo v oblasti práv dětí k velkému posunu. Podařilo se dramaticky snížit dětskou úmrtnost, čím dál více dětí dnes žije lépe a zdravěji. Děti v nejchudších zemích však tuto šanci stále nemají,” říká výkonná ředitelka českého UNICEF Pavla Gomba. Kromě přetrvávajících výzev v oblasti zdraví, výživy a vzdělávání čelí dnes děti novým hrozbám, jako je změna klimatu, zneužívání technologií a kyberšikana. “Cílem UNICEF je zajistit, aby se z Úmluvy o právech dítěte stala skutečnost pro všechny děti na světě,” dodává Gomba.

V hodnotící zprávě UNICEF za posledních 30 let se nachází tato pozitivní fakta:

● Celosvětově se míra úmrtnosti dětí do 5 let snížila o 60 procent.

● Podíl dětí, které nechodí do školy, celosvětově klesl z 18 procent na 8 procent.

● Hlavní zásady Úmluvy o právech dítěte – zákaz diskriminace; nejlepší zájmy dítěte; právo na život, přežití a vývoj; právo na ochranu – ovlivnily celosvětově řadu zákonů a právních dokumentů.

UNICEF nicméně upozorňuje na to, že tento pokrok nebyl všude stejný:

● V zemích s nízkými a středními příjmy hrozí dětem do 5 let z nejchudších rodin dvakrát vyšší riziko úmrtí z příčin, kterým lze předcházet, než dětem z nejbohatších rodin.

● Podle posledních dostupných údajů je v subsaharské Africe proti spalničkám očkována pouze polovina dětí z nejchudších rodin ve srovnání s 85 procenty dětí z nejbohatších rodin.

● Přes celosvětový pokles míry dětských sňatků jsou dnes nejchudší dívky v některých zemích ohroženy více než v roce 1989.

Český UNICEF si připomene 30 let za práva dětí ve středu 20. listopadu před svým sídlem v Praze. Vedle prodejny UNICEF (Rytířská 31, Praha 1) bude možné od 15 do 18 hodin zanechat vzkaz, co je stále ještě potřeba pro děti po celém světě udělat.

Zpráva UNICEF The Convention on the Rights of the Child at a Crossroads ke stažení zde.