Praha poskytne dotace na výstavbu bytového domu a rekonstrukce bytového fondu městských částí

Praha uvolní další finanční prostředky z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Peníze budou použity na opravu 21 bytů spravovaných Prahou 3 a 32 bytů Prahy 10. Další dotace poputuje městské části Praha-Zbraslav, která na svém území plánuje výstavbu bytového domu o třinácti bytech. Materiál bude ve čtvrtek 22. dubna projednávat Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

  • Praha 3 obdrží podporu ve výši necelých 11 milionů Kč. Za ni opraví 21 bytových jednotek, kterými bude po dobu deseti let disponovat hlavní město Praha.
  • Praha 10 dostane dotaci ve výši 23 milionů Kč, která poslouží k opravě 32 bytů. Ty budou rovněž všechny po dobu deseti let obsazovány hlavním městem.

„Nejvyšší částka půjde městské části Praha-Zbraslav, a to 50 milionů korun.  Z těchto prostředků dojde k demolici stávajícího bytového domu, místo kterého bude postaven nový o kapacitě třinácti bytů s jedním nebytovým prostorem v přízemí. Pět z těchto nově vzniklých bytů bude obsazovat Praha,“ uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Celkově tak bude z dotací opraveno 53 bytů a vznikne třináct nových. Prostředky z Fondu rozvoje dostupného bydlení pomáhají s veřejnou bytovou výstavbou i s opravami již existujících bytových jednotek a domů v majetku hlavního města Prahy, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a dalších pobytových kapacit sociálních služeb.