Praha bojuje s černou reklamou na sloupech veřejného osvětlení

Praha rázně bojuje s „černou reklamou“ na sloupech veřejného osvětlení. Náklady na odstraňování a prevenci dosahují ročně milionů korun. Na plošnou aplikaci tzv. antiplakátovacích nátěrů bylo v rámci obnovy veřejného osvětlení schváleno téměř 6 milionů korun. Technologie hlavního města Prahy, a.s., která má správu, provoz a údržbu pražského veřejného osvětlení na starost, se tomuto problému věnuje denně.

Problém nelegálních výlepů

Problém nelegálních výlepů se netýká pouze veřejného osvětlení, ale i stožárů trakčního vedení Dopravního podniku, pražského mobiliáře, mostů, zábradlí apod. Pokud jde o stožáry veřejného osvětlení, jedná se nejen o estetický problém nelegální reklamy ve veřejném prostoru, ale také o potenciální poškození nátěrů stožárů.

 

„Proti černé reklamě na stožárech veřejného osvětlení aktivně bojujeme. V rámci obnovy veřejného osvětlení investujeme nemalé finanční prostředky na obnovu a rozšíření tzv. antiplakátovacích nátěrů na stožárech veřejného osvětlení. Během letošního a následujícího roku by takto mělo být ošetřeno více jak dva tisíce stožárů veřejného osvětlení. Vyčlenili jsme na to téměř šest milionů korun,“ uvádí Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů.

nelegální výlepy
foto: Magistrát hl.m.Prahy

„Nejčastěji se setkáváme na stožárech veřejného osvětlení s plakáty. Ty odstraňujeme průběžně. Nacházíme je nejvíce na frekventovaných místech, jako jsou vstupy do metra, zastávky a ulice s pravidelnými dopravními zácpami. Na turistických trasách v centru města nás zase trápí samolepky. Odstraňování černé reklamy ze stožárů veřejného osvětlení je občas jako boj větrnými mlýny. Jsme rádi za první úspěchy, kdy se nám daří z některých lokalit černé výlepy vymýtit. Například ze středového pásu Wilsonovy ulice před Hlavním nádražím. Dlouhodobě se nám také daří držet bez výlepu i Sokolskou ulici,“ říká Tomáš Novotný, místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.


Plakáty se odstraňují nejčastěji ručně s pomocí špachtle. Někdy je však nezbytné použití tlakové vody, případně horké páry. V rámci plánované obnovy bude probíhat ve vybraných lokalitách plošná obnova nátěrů stožárů veřejného osvětlení.  At’ už se jedná o opravu nebo celý nový nátěr, dole je vždy stožár opatřen antiplakátovacím nátěrem.

 

„Od aplikace a obnovy antiplakátovacích nátěrů si slibujeme snížení množství oblepených a poškozených stožárů. Černý výlep prostě na stožáru nedrží, případně jej lze snadno umýt bez poškození nátěru,“ doplňuje Tomáš Novotný.

V celkovém součtu se ročně odstraní černé výlepy z více než 3 000 stožárů veřejného osvětlení.