Praha 4 prodala společnost 4-Energetická

Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání schválilo prodej společnosti 4-Energetická společnosti Prometheus energetické služby za cenu 25 milionů korun. Společnost Prometheus je členem koncernu Pražská plynárenská, který stoprocentně vlastní a ovládá hlavní město Praha.

 

„O záměru dále nepodnikat v oblasti výroby nebo rozvodu tepla rozhodlo zastupitelstvo již v roce 2017. Od té doby proběhlo několik neúspěšných pokusů o prodej 4-Energetické. Jsme proto rádi, že se v této energeticky nestabilní době podařilo najít kupce, který dokáže obyvatelů naší městské části dlouhodobě garantovat dodávky tepla a je navíc ze sta procent vlastněný hlavním městem Prahou,“ uvedl radní Prahy 4 Jan Hušbauer (ANO 2011), který má v kompetenci společnosti založené městskou částí Praha 4.

Městská část Praha 4 v minulosti opakovaně svými rozhodnutími řešila situaci společnosti 4E se záměrem upustit od přímé účasti městské části na podnikání v oblasti výroby nebo rozvodu tepelné energie.

„Majetek zděděný po OPBH vyžaduje větší investice a vzhledem k malému počtu přípojných míst není dlouhodobě smysluplné provozovat ho samostatně. Mnohem efektivnější je zapojit tento majetek do většího celku tak, aby fixní náklady nezvyšovaly cenu pro konečného zákazníka, uvedl 1. místostarosta pro dopravu, finance a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS).

Společnost 4-Energetická byla založena 20. března 2009 za účelem zajišťování dodávky tepelné energie a teplé vody odběratelům v Praze 4.

Společnost je držitelem licence na výrobu a distribuci tepelné energie udělené Energetickým regulačním úřadem a dodává teplo do odběrných míst na Praze 4 na základě smluv o dodávce tepelné energie. Společnost využívá tepelné zdroje, které městská část Praha 4 vložila do jejího majetku v roce 2017, ostatní využívaná zařízení Společnost propachtovává na základě smlouvy o pachtu s městskou částí Praha 4 z roku 2015. Tepelné zdroje se nacházejí na území Prahy 4, a to v bytových domech, nebytových a školských objektech. Jediným akcionářem je městská část Praha 4. Společnost 4-Energetická nevlastní a neovládá žádné společnosti.