POZOR: Dopravní omezení z důvodu demolice mostu na Zbraslavi přes Strakonickou

 Demolice a následná stavba mostu na Zbraslavi do ulice K Výtopně se realizují po jednotlivých etapách. Nyní, v první etapě, končí přípravné práce a přichází na řadu další etapy spojené s demolicí mostu, které si vyžádají jeho uzavření a následně i dopravní omezení na D4 (Strakonická).

Rozpis jednotlivých etap

  1. etapa: „protlak/podvrt“ a přeložka inženýrských sítí, od 11. 11. do 24. 11. 2019, provoz na D4 v režimu 2 + 2 pruhy, uzavírka odstavných pruhů v obou směrech a omezení rychlosti.
  2. etapa: od 24. 11. 2019 až do výstavby nového mostu bude uzavřen vjezd na most K Výtopně.

Objízdné trasy: Strakonická – Baně – zpět do protisměru Strakonická – vpravo NN1965.

„Na samotnou demolici je třeba most v předstihu připravit. Musí se z vrchní části odstranit betonové zábrany a celý most odstrojit, proto z důvodu bezpečnosti nebude možné most používat,“ uvedla tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Demolice a objízdné trasy
  1. etapa: 30. 11. 2019 od 12:00 hodin do 1. 12. 2019 do 15:00 hodin, příprava na demolici mostu a úklid po demolici, provoz v obou směrech pouze v rychlých pruzích 1 + 1 pruh.
  2. etapa: 30. 11. 2019 od 18:00 hodin do 1. 12. 2019 do 10:00 hodin, „noční demolice“; úplná uzavírka D4 (Strakonická) v obou směrech, objízdná trasa vedena přes Zbraslav (trasa bude upřesněna po projednání a vydání dopravněinženýrského rozhodnutí).

Další přípravné stavební práce budou probíhat do 20. 1. 2020 a dokončení všech etap předpokládáme nejpozději do konce září 2020.

Projektant: PONTEX, s. r. o. 

Zhotovitel: I. etapa (demolice) – Doprastav, a. s.