Otevření Motolského potoka v lokalitě Buďánka

Ověřovací studie potvrdila možnost otevření Motolského potoka v lokalitě Buďánka a nastínila možnosti jeho využití i v dalších částech Prahy 5 podél jeho zatrubněného toku. Studie byla počátkem září představena veřejnosti a následně byla schválena Radou MČ Praha 5.

 

Motolský potok v jeho otevřené podobě je patrný pouze v lokalitě Motola.

V oblasti Košíř ústí do podzemní štoly vedoucí podél ulic Plzeňské a Vrchlického. V centru Smíchova je vyzděná klenutá štola, která se táhne mezi parkem Portheimka a kostelem svatého Václava na nám. 14. října a dále do řeky Vltavy.

 

Cílem ověřovací studie, kterou jsme nechali zpracovat ve spolupráci s hlavním městem Prahou bylo jednak rozvinout návrh ateliéru A69 architekti ze studie Motolského údolí a současně bylo třeba ověřit reálnou možnost otevření potoka v lokalitě Buďánek“, říká místostarosta JUDr. Tomáš Homola (STAN) a doplňuje „Architekti nakonec přišli se dvěma variantami řešení a obě splňují očekávání. Cílem obou návrhů je vytvořit nový přírodní veřejný prostor s možností přímého kontaktu s vodní hladinou.“

 

Finální řešení vybere hlavní město, které bude investorem záměru.

V obou případech dojde k výrazné úpravě okolí i samotného koryta potoka. Studie pamatuje i na bezpečnost. V případě, že v budoucnu dojde k přílivu víceletých vod, nemělo by docházet k rozlivu vody do okolí. Pomocí zábradlí umístěného po celé délce odkrytí potoka dojde k zamezení vstupu osob do koryta.

 

Úpravou křižovatky a narovnáním ulice U Zámečnice vznikne prostor pro vytvoření důstojného předpolí osady Buďánka, ze které se do budoucna stane společenské a kulturně komunitní centrum.

ilustrační foto