Od neděle 7. března budou do systému Pražské integrované dopravy zahrnuty oblasti Královéměstecka a Skalska

Při integraci bude zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 4 linkách PID a 3 linkách SID bude upraven jejich provoz. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Poděbradech a Dobšicích navázat na vlakové spoje. Provoz bude  koordinován dispečinkem PID. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

 

„Integrace Královéměstecka a Skalska je první integrací veřejné dopravy v letošním roce a pro občany těchto oblastí bude znamenat komfortnější dopravu – ať už v podobě zavedení nových linek, jejich lepší návaznosti, tak například výhodnějšího jízdného. Pro snadnější dostupnost předplatných kupónů již funguje možnost si zařídit kartu PID Lítačka v osobní pokladně Českých drah na nádraží v Nymburku. Velkým přínosem pro cestující je pak garance přestupních vazeb díky dohledu dispečinku PID či zlepšení informovanosti cestujících při změnách či mimořádnostech v dopravě,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

 

„S integrací veřejné dopravy v těchto oblastech bude cestování pro občany mnohem výhodnější. Nově budou mimo jiné zavedeny dvě páteřní linky 540 a 598. První z nich zajistí pro některé obce nově přímé spojení s Nymburkem. Linka 598 pak bude vedena v trase Poděbrady – Městec Králové, u které dojde k mírnému posílení provozu a zavedení návazností v Poděbradech na vlaky do Prahy,“ dodal ředitel IDSK Tomáš Duroň.

 

 

Zlepšení na stávajících a nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Královéměstecka a Poděbradska

Při integraci bude zrušeno celkem 12 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID), zavedeno 6 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 4 linkách PID a 3 linkách SID bude upraven jejich provoz. 

Na Poděbradsku a Královéměstecku bude zavedeno 6 nových autobusových linek PID (539-542, 598 a 599) a u jedné linky PID dojde k úpravě (463).

Zavedeny budou dvě páteřní linky 540 a 598.

 

  • Linka 540 zajistí spojení Poděbrad s Nymburkem přes obce Pátek, Kouty, Úmyslovice, Netřebice a Rašovice. Díky tomuto dopravnímu řešení získávají uvedené obce nové přímé spojení s Nymburkem (nyní jen Poděbrady).
  • Linka 598 bude vedena v trase Poděbrady – Městec Králové (- Sloveč – Kněžice – Chroustov), u které dojde k mírnému posílení provozu a zavedení návazností v Poděbradech na vlaky do Prahy.

Linka 540 je provázaná s novou autobusovou linkou 541, která díky garantovanému přestupu v Netřebicích nabídne pro Městec Králové, Senice, Úmyslovice, Činěves a Dymokury spojení jak do Poděbrad, tak do Nymburka ve špičkách každou hodinu. Zároveň bude zachováno školní spojení pro Rožďalovice, Dymokury a Dlouhopolsko. Díky lince 541 budou moci cestující z vybraných obcí vyjma školních spojů využít i nových spojení (např. v sedle).

Severní část Královéměstecka obslouží prodloužená linka 463 z Rožďalovic, odkud bude pokračovat po trase dnešní linky H21 do Městce Králové. Vybrané spoje budou vedeny v celé části trasy, tj. až do Mladé Boleslavi. Zároveň dojde k posílení v sedle.

Přímé spojení pro obce Záhornice, Dymokury, Činěves, Podmoky, Vrbice, Okřínek a Senice (vybrané spoje) zajistí linka 542. Pro obyvatele Činěvsi, Velenic bude ve vybraných spojích zajištěn přestup na linku 599 v obci Podmoky z/do Městce Králové.

Linka 539 zajistí spojení Poděbrad s Křečkovem.

Pro spojení s Kolínem lze využít nové linky 599, u které dojde k zajištění návazností na vlaky linky S15. Ve špičkách nabídne dvouhodinový interval. O víkendu budou prozatím zavedeny tři páry spojů.

 

Úprava linkového vedení na Nymbursku

 

Na současných linkách 673 a 674 dojde k úpravě linkového vedení tak, aby více reflektovalo reálnou poptávku. Linka 673 bude nově vedena v trase Nymburk – Sovenice, dále do Křince pojedou pouze vybrané spoje.

U linky 674 dojde ke změně trasy, do Netřebic pojedou pouze vybrané školní spoje (ve směru Křinec), nově také linka obslouží obec Křečkov.

Na území města Nymburk bude linka 433 zkrácena k vlakovému nádraží. V úseku Nymburk, Hlavní nádraží – Nymburk, Lokomotivní depo bude nahrazena linkou 540. Ve směru Nymburk, Lokomotivní depo budou i nadále vedeny linky PID 673 a 674, které nabídnou celodenně souhrnný interval 60 min.

 

Nově integrované regionální linky v oblasti Skalska

V oblasti Skalska budou zrušeny dvě stávající linky 250 019 a 260 630. Ty budou nahrazeny novými linkami PID 728 a 729, které budou až na výjimky vedeny v trasách dosavadních linek.

Změnou pro linku 728 bude obsluha zastávek Stránka,Tajná a Stránka,Ostrý,rozcestí a také obsluha zastávky Kluky všemi spoji. U linky 729 budou všechny spoje obsluhovat zastávku Krnsko,Řehnice, zároveň vybrané spoje budou prodlouženy až do Skalska.

V rámci integrace dojde i ke změně časových polohy spojů. U linky 728 bude zachován svoz na ranní a odpolední směnu ve ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a odvoz z ranní směny. Také zůstane zachován odpolední pár školních spojů z Mladé Boleslavi do Skalska. Ostatní spoje projdou mírnou úpravou v časových polohách, aby byly více proloženy s vlakovým spojením Mšeno – Mladá Boleslav (linka S33) a také s linkou 729. U linky 729 se nově zavedou svozy na všechny směny ve ŠKODA AUTO a také odvozy ze všech směn. Dojde také k přidání 1 páru spojů. V ostatních časech budou spoje upraveny za účelem prokladu spojů s linkou 728.

Obě linky budou ze zast. Mladá Boleslav,aut.st. odjíždět ze stanoviště 28.

Ostatní spoje a linky v oblasti se nemění, jejich změna proběhne v rámci integrace Mladoboleslavska cca v polovině roku 2021.

Dopravcem nově integrovaných linek PID 728 a 729 bude ČSAD Střední Čechy a.s.