OBECNÍ DŮM Smetanova síň GALAVEČER k výročí 30. let společnosti ARCHINA Design a slavnostní předání poháru cen 7. ročníku ISPIRELI AWARDS

Architektonická a projekční společnost ARCHINA Design s.r.o., byla založena v roce 1992. Zakladatelem společnosti je absolvent Fakulty architektury ČVUT s čtyřicetiletou praxí architekt Ing. arch. Ivo Nahálka, který je autorem 40 realizovaných hotelů a 30 dalších staveb. Za 30 let existence vzniklo ve firmě více než 100 projektů v rámci Evropy a Saúdské Arábie. Společnost zajišťuje komplexní projektovou a inženýrskou činnost včetně vedení staveb a zajišťuje projekty všech typů občanských staveb a projekty interiérů. Společnost disponuje vlastním 3D grafickým oddělením, které vytváří 3D vizualizace všech projektů a prezentací.

INSPIRELI AWARDS je největší světová studentská soutěž založená Václavem Havlem, Bořkem Šípkem a Karlem Smejkalem, která propojuje student a architekty ze 150 zemí.

V porotě zasedá více než 840 architektů (125 zemí). Cílem soutěže je podpora mladých talentů v architektuře bez ohledu na jejich sociální, ekonomické nebo etnické podmínky.

HELENA VONDRÁČKOVÁ

7.ročník soutěže Inspireli Awards probíhal po dva semestry, kde byl součástí zadání seminářů na mnoha univerzitách po celém světě.

Zapojilo se do něj 1339 účastníků z 91 zemí, kteří přihlásili celkem 1025 projektů. Paralelně probíhala soutěž návrhu explozí zničeného přístavu v Beirutu, do které se zapojilo 580 studentů ze 43 zemí. Vítězné návrhy budou představeny v Beirutu 8.9.

JAROSLAV SVĚCENÝ

U příležitosti slavnostního předání cen INSPIRELI AWARDS bude v Obecním Domě odhalen za přítomnosti vítězů pohár Bořka Šípka WINGS TO THE FUTURE, jeho poslední dílo a odkaz studentům celého světa, do kterého budou vyryta jména letošních vítězů.

Architekt Nahálka je dlouholetým mecenášem soutěže, kdy každoročně zajišťuje ubytování hostů slavnostního ceremoniálu INSPIRELI AWARDS a tím pomáhá rozvoji projektu.

 

Během prestižního galavečera vystoupí:

 

MARIE ROTTROVÁ

HELENA VONDRÁČKOVÁ, JAROSLAV SVĚCENÝ, FELIX SLOVÁČEK se svým Big bandem, LUBOMÍR BRABEC ,MARTIN CHODÚR, LADISLAV HORÁK , DUŠAN RŮŽIČKA, ANNA SLOVÁČKOVÁ, FELIX SLOVÁČEK ml. ( multižánrový večer, který nabídne to nejlepší z populární hudby, ale také známé skladby a árie)

Celým večerem provedou moderátor Karel Voříšek a producentka Monika Trávníčková

FELIX SLOVÁČEK se svým Big bandem,