Nový jízdní řád 2021 v Jihomoravském kraji: Z Brna do Hustopečí pojedou nové přímé vlaky

V neděli 13. prosince 2020 začne platit nový železniční jízdní řád. Rozsah regionální dopravy Českých drah na území Jihomoravského kraje nepatrně vzroste. K hlavním novinkám bude patřit zavedení nových přímých vlaků mezi Brnem a Hustopečemi a s tím související úpravy konceptu regionální dopravy směrem do Břeclavi. Současně také vzroste počet regionálních vlaků mezi Břeclaví a Vídní. Nový jízdní řád bude platit až do 11. prosince 2021.

V období platnosti jízdního řádu 2021 ujedou regionální vlaky Českých drah na území Jihomoravského kraje cca 9,73 mil. vlakokilometrů, což je zhruba o 2 % více, než ve stávajícím grafikonu. Vlaky jsou zajišťovány podle smlouvy s Jihomoravským krajem, část výkonů v mezikrajských úsecích objednává také Zlínský, Olomoucký, Pardubický kraj a Kraj Vysočina. Na území Jihomoravského kraje vypraví České dráhy v průměrný pracovní den 915 regionálních vlaků, v nepracovní dny bude v provozu 620 regionálních spojů.

„Hlavní novinkou v  jízdním řádu 2021 bude zavedení nových přímých osobních vlaků z Brna do Hustopečí u Brna. Umožní to dokončení elektrizace regionální tratě ze Šakvic do Hustopečí. Osobní vlaky z Brna budou jezdit střídavě do Židlochovic a do Hustopečí. Nové spojení moravské metropole s Hustopečemi bude velice husté, ve špičce pracovních dnů tu pojedou vlaky po 30 minutách, mimo špičku a o víkendech pak každou hodinu,“ říká Jiří Sysel, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Brně.

Současně se zahájením provozu přímých vlaků do Hustopečí upraví Jihomoravský kraj, resp. koordinátor dopravy KORDIS JMK dopravní koncept také mezi Brnem a Břeclaví. Z hlediska vývoje železniční dopravy jako takové lze tuto změnu považovat za významný milník, neboť po více jak 180 letech de facto znamená ukončení vozby přímých osobních vlaků mezi Brnem a Břeclaví,“ vysvětluje Jiří Sysel a doplňuje podrobnosti: „Cestující ze stanic mezi Šakvicemi a Břeclaví ale samozřejmě o spojení s Brnem nepřijdou. Nově bude v tomto úseku zajištěna vlaková linka S51, která bude v Šakvicích navazovat na osobní vlaky linky S3 z Brna do Hustopečí a na rychlíky linky R13 Moravan. Rychlé spojení Brna a Břeclavi bude stejně jako doposud zajištěno dostatečnou nabídkou dálkových vlaků kategorií railjet, EuroCity a rychlík a také spěšných vlaků.“

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Jihomoravském kraji

Na základě požadavku Jihomoravského kraje dojde od 13. prosince 2020 k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:

Trať 244 Brno hl.n.  – Moravské Bránice – Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov

V ročním jízdním řádu nedochází k podstatným změnám. Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím v úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice bude vlaková doprava na této trati až do září 2021 organizována podle výlukového jízdního řádu. Ten bude doplněn o autobusy náhradní dopravy za spěšné vlaky s odjezdem z Brna ve 14:31 a 16:31. Tyto spoje jsou v současnosti zrušeny, protože vlivem stavebních prací pro ně není kapacita dráhy. Nově tak budou zajištěny alespoň formou náhradní autobusové dopravy.

Trať 246 Břeclav – Znojmo

V pracovní dny bude navýšen rozsah dopravy mezi Mikulovem a Znojmem. Prodloužením již existujících tras vznikají nové vlaky Břeclav (6:40) – Mikulov (7:05) – Znojmo (7:56) a Znojmo (7:57) – Mikulov (8:48) – Břeclav (9:08). Expres Pálava – Podyjí bude o nedělích jezdit mezi Znojmem (17:58) a Břeclaví (19:05) celoročně.

Trať 251 Tišnov – Brno – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice

úsek Brno – Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna – Židlochovice

Vlaků mezi Brnem a Židlochovicemi se žádné zásadní změny netýkají. V některých případech dochází k minutovým úpravám časových poloh a k dílčím změnám v zastavování.

Největší událostí v Jihomoravském kraji je zahájení elektrického provozu v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna a s tím související podstatná úprava modelu regionální dopravy na rameni Brno – Břeclav. Cílovou stanicí osobních vlaků ve směru z Brna budou střídavě Židlochovice a Hustopeče u Brna.

Stávající osobní vlaky ve směru Vranovice a Břeclav budou nově vedeny v trase Brno – Hrušovany u Brna – Vranovice – Šakvice – Hustopeče u Brna. Časové polohy v Brně zůstanou téměř totožné. Přímé osobní vlaky mezi Brnem a Hustopečemi pojedou v ranní a odpolední špičce pracovních dnů každých 30 minut, mimo špičku a o víkendech každých 60 minut. V Šakvicích budou navíc i nadále zastavovat rychlíky linky R13 Moravan, od nichž bude navazovat autobus do Hustopečí. Osobní vlaky do / z Hustopečí budou projíždět zastávky Popovice u Rajhradu a Vojkovice nad Svratkou (jejich obsluhu zajistí „židlochovické“ vlaky) a v některých případech i zastávky Popice a Pouzdřany.

Nové vlaky z Brna do Hustopečí budou v jízdním řádu 2021 zajišťovat soupravy tvořené lokomotivou 242 s vozy řady Bdtmee.

úsek Tišnov – Brno

V samotném úseku Tišnov – Brno nedochází k podstatným změnám. S ohledem na změny v navazujícím úseku budou cílovou stanicí naprosté většiny vlaků střídavě Židlochovice a Hustopeče u Brna.

Trať 252 (Brno –) Šakvice – Břeclav – Kúty / Wien

úsek (Brno –) Šakvice – Břeclav

V přímé souvislosti s přetrasováním osobních vlaků z Brna do Hustopečí dochází k zavedení nových vlaků v úseku Šakvice – Břeclav (linka S51), které budou v Šakvicích navazovat na rychlíky linky R 13 Moravan a osobní vlaky Brno – Hustopeče u Brna (linka S3). Vlaky pojedou ve špičce každou hodinu, mimo špičku a o víkendu každé dvě hodiny.

Vybrané rychlíky Moravan (linka R13) budou nově zastavovat i v Rakvicích, konkrétně ve směru do Brna v 5:54, 7:54, 15:54, 17:54, ve směru do Břeclavi pak v 14:05, 16:05, 18:05 a 20:05.

Linka R13, která je na jižní Moravě synonymem rychlého spojení Brna, Břeclavi a Hodonína bude doplněna o nový vlak, který pojede denně v trase Brno (22:36) – Břeclav (23:15 – 23:24) – Hodonín (23:39).

Ke zlepšení spojení Brna s dalšími evropskými městy objednal Jihomoravský kraj nové vlaky mezi Brnem a Břeclaví, které budou v Břeclavi navazovat na noční vlaky Metropol a Nightjet:

 • Břeclav (23:11) – Brno hl.n. (23:51), pojede v pátky, soboty a neděle, vytváří přípoj od vlaků ze směru Budapešť – Bratislava a Vídeň, bude zastavovat ve Vranovicích.
 • Brno hl.n. (4:10 – Břeclav 4:46), pojede v pondělí, vytváří přípoj k vlakům směr Bratislava – Budapešť a Vídeň), pojede bez zastavení.

O víkendech od 27. března do 31. října bude mezi Brnem a Břeclaví navíc jezdit spěšný vlak se zvýšenou kapacitou pro jízdní kola:

 • Brno hl.n. (9:36) – Břeclav (10:23), bude zastavovat v Šakvicích, Zaječí a Podivíně,
 • Břeclav (17:36) – Brno hl.n. (18:24), bude zastavovat v Podivíně, Rakvicích, Zaječí a Šakvicích.

úsek Břeclav – Kúty

Regionální doprava bude bez podstatných změn.

úsek Břeclav – Wien

Dochází k dalšímu navýšení počtu regionálních vlaků vedených z Vídně až do Břeclavi a opačně. Od pondělí do pátku tak pojedou regionální vlaky každou hodinu téměř po celý den. Poslední spoj pak pojede z Vídně ve 23:00 a do Břeclavi dorazí v 0:29.

Trať 330 Břeclav – Hodonín – Moravský Písek

Denně pojede nový vlak Brno hl.n. 22:36 – Břeclav 23:24 – Hodonín 23:39, který zastaví v Moravské Nové Vsi.

V pátky a soboty pojede nový vlak z Hodonína ve 23:45, který zastaví v Moravské Nové Vsi a ukončí jízdu v Břeclavi ve 23:59.

U následujících tratí na území Jihomoravského kraje nedochází v regionální dopravě zajišťované Českými drahami k žádným podstatným změnám:

 • trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice  (– Okříšky)
 • trať 248 Znojmo – Retz – Wien,
 • trať 250 Žďár nad S. – Tišnov,
 • trať 255 Zaječí – Hodonín,
 • trať 256 Tišnov – Nedvědice (– Žďár nad S.),
 • trať 260 Letovice – Brno – Vyškov na Moravě,
 • trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice,
 • trať 300 Vyškov na Moravě – Nezamyslice,
 • Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou,
 • Trať 342 Moravský Písek – Bzenec,
 • Trať 343 Hodonín – Veselí nad M. – Vrbovce.

Železniční -Jízdní řád platný od 13. 12. 2020