Nejlepší z realit oceněny- „Best of Realty – Nejlepší z realit“

 O vítězích již 22. ročníku soutěže „Best of Realty – Nejlepší z realit“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodla desetičlenná odborná porota v čele s Dr. Tomášem Drtinou (agentura Incomind). Členy jury byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), České rady pro šetrné budovy, bankéřů, realitních makléřů a poradenských společností. Mezi vítěze se tentokrát více než v předchozích ročnících dokázaly prosadit projekty napříč celou Českou republikou: kromě pražských byly oceněny i projekty v Liberci, Brně, Chebu, Pardubicích a Dobšicích u Znojma.

 

Přestože se pandemie koronaviru nepromítla ani do kvality přihlášených projektů, ani do jejich počtu, na pořádání samotného galavečera s vyhlášením výsledků měla velký vliv. „Poprvé ve více než dvacetileté historii soutěže jsme byli okolnostmi donuceni přesunout vyhlášení výsledků z tradičního listopadu až na únor, a navíc do online prostoru. Díky tomu jsme však mohli zpřístupnit ceremoniál ještě většímu počtu diváků než obvykle,“ prohlásila Jana Hrabětová, ředitelka soutěže.

 

Historie a pravidla soutěže

 

Soutěž Best of Realty — Nejlepší z realit vznikla v roce 1999 a od data svého založení hodnotí nemovitosti realizované na území České republiky, které byly nově vybudovány či prošly zásadní rekonstrukcí. V soutěži Best of Realty — Nejlepší z realit jsou oceňovány projekty, které významným způsobem reprezentují úspěchy a schopnosti architektů, stavitelů, projektantů, developerů a v neposlední řadě i realitních agentů při jejich prodeji či pronájmu. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality nominovaných projektů byl rozvoj lokality, urbanistické a architektonické řešení včetně vnitřních dispozic, kvalita realizace a v neposlední řadě také úspěšnost na realitním trhu a ohleduplnost projektu vůči životnímu prostředí. 

Do soutěže může být přihlášen pouze komerční projekt, tedy ten, který je minimálně z 50 % určen pro trh – to znamená, že nejméně z 50 % musí být určen k pronájmu či k prodeji.

O nominaci na respektovaný titul se do 4. září 2020 mohly ucházet stavby dokončené a zkolaudované na území České republiky po 1. lednu 2019.

Ročník 2020

 

„Ročník 2020 byl velmi silný jak kvalitou, tak i počtem nominovaných projektů. Mezi pěti desítkami projektů byla dlouhá řada skutečně velmi zdařilých a výjimečných. Defilé vítězů a oceněných je tentokrát, co se týče míst jejich realizace, velmi pestré – od západních Čech přes Prahu až po jižní Moravu. Protože podle regulí lze do soutěže přihlásit pouze dokončené projekty, nemohly se do ní důsledky šíření koronaviru ještě promítnout naplno. S ohledem na to, že stavebnictví bylo a snad i zůstane jedním z tahounů české ekonomiky, věříme, že i v příštím ročníku kvalita přihlášených projektů zůstane vysoká a že příliš neklesne ani jejich počet,“ uvedl Tomáš Drtina, předseda odborné poroty.

 Soutěžilo se ve čtyřech základních kategoriích (v každé z nich se uděluje první, druhé a třetí místo): Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Hotely, Průmyslové a skladové areály. Vedle toho získal Zvláštní cenu poroty projekt, který za uplynulý rok jedinečným způsobem přispěl k rozvoji českého trhu s nemovitostmi či architektury a pozvedl atraktivitu lokality, v níž se nachází. Svou cenu „Award for Excellence“ udělila i Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, pod jejíž odbornou záštitou soutěž od počátku své existence probíhá. Napříč všemi kategoriemi byla udělena cena Environmentálně šetrný projekt. A stejně jako v předchozích ročnících byla udělena i Cena čtenářů: na webu soutěže mohli dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorie laici i odborná veřejnost a vyjádřit tak „vox populi“. V neposlední řadě pak do Síně slávy přibyla další osobnost, která se v uplynulých letech výjimečnou formou zasadila o rozvoj, propagaci a dobré jméno realitního trhu, developmentu či souvisejících oborů.

 

Oceněné projekty 

 

V tradičně nejsilněji zastoupené kategorii rezidenčních projektů letos získalo nominaci 21 uchazečů: osm v kategorii bytových projektů menšího rozsahu (do 50 bytových jednotek) a 13 v kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu (od 51 bytových jednotek). V první z nich porotci postavili nejvýše projekt Vila Na Petřinách 7 v Praze 6. Ocenili velkorysý přístup při volbě použitých materiálů a zařizovacích prvků, práci s detaily a kvalitní řešení společných prostor i zeleně. V kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu zvítězil projekt Rezidence Park Masarykova v Liberci. Jury v tomto případě vyzdvihla vybudování kvalitního moderního bydlení v centru Liberce, efektivní a zároveň elegantní využití terénu – včetně originálního zapojení potoka protékajícího pozemkem.

Mezi novými administrativními centry zvítězil projekt SHQ – nová budova centrály ČSOB v Praze 5, a to díky komplexnímu řešení pro firmy skupiny KBC, v rámci, něhož byl kladen velký důraz na kvalitu prostředí pro zaměstnance, propojení budovy se stávající centrálou ČSOB a v neposlední řadě i na ekologická řešení a citlivé zasazení budovy do okolního prostředí.

V kategorii hotelů titul získal THE FIZZ Student House v Praze 7. Ve své kategorii zvítězil díky jedinečnosti konceptu komplexních služeb určených pro ubytování mladé generace. Projekt je podle poroty i pozitivním příkladem dalšího rozvoje území v blízkosti pražského Nádraží Holešovice.

V kategorii průmyslových a skladových areálů se na stupni nejvyšším umístil projekt Panattoni Cheb, Real Digital, který vyhrál díky udržitelné výstavbě na brownfieldu s použitím moderních technologií a recyklovaných materiálů. Jury ocenila i šetrné hospodaření s dešťovou vodou.

Zvláštní cenu poroty získalo Vinařství Lahofer v Dobšicích nedaleko jihomoravského Znojma. Architektonicky výjimečnou, elegantní a působivou stavbu nového sídla vinařství, inspirovanou tvarem vinic, zasadilo architektonické studio Chybik+Kristof s citem a respektem k okolí do mírného svahu vinice U Hájku. Vzniklý amfiteátr využívající pochozí střechu umožňuje mimo jiné i organizaci větších kulturních akcí.

Cenu „Award for Excellence“, kterou uděluje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, si odnáší David Vávra, který je nejen architektem, ale jako spoluautor a zasvěcený průvodce úspěšných naučných seriálů Šumná města a Šumné stopy také dlouholetým popularizátorem architektury a stavitelství.

Držitelem ocenění Environmentální projekt roku se stala SHQ – nová budova centrály ČSOB v Praze 5, která zvítězila i v kategorii Nová administrativní centra. Garantem této kategorie byla Česká rada pro šetrné budovy, podle níž projekt díky inovativnímu přístupu banky jako osvíceného investora a zaměstnavatele přesahuje běžný rámec novostaveb hned v několika rovinách. To se odráží v komplexním řešení, vytvářejícím flexibilní prostředí pro uživatele a zároveň respektujícím životní prostředí, což potvrzuje mezinárodní certifikace LEED Platinum. Součástí projektu je využití nejmodernějších inovativních technologií včetně soustavy tepelných čerpadel se zemními vrty, využívání dešťové vody, zelené střechy, noční předchlazení a samozřejmě i důraz na kvalitu vnitřního prostředí.

Osobností, která byla v rámci 22. ročníku soutěže „Best of Realty – Nejlepší z realit“ uvedena do Síně slávy, se stal Radim Passer – investor, developer a filantrop, zakladatel společnosti Passerinvest Group. Ta stojí zejména za úspěšným polyfunkčním komplexem BB Centrum v Praze 4, jež se stalo jedním z největších developerských projektů svého druhu v České republice.

 

Cena čtenářů pro rok 2020 patří projektu Palác Dlážděná v Praze 1, který soutěžil v kategorii rezidenčních projektů menšího rozsahu.

Zároveň byl vyhlášen další již 23. ročník. V průběhu roku 2021 se do něj mohou hlásit projekty, které byly dokončeny mezi 1. lednem 2020 a podzimem roku 2021.

Kompletní přehled projektů oceněných v 22. ročníku soutěže „Best of Realty“

 

Rezidenční projekty menšího rozsahu 

 1. místo           Vila Na Petřinách 7, Praha 6; developer: AND Vila Petřiny; architekt / architekt interiéru: SUNCAD / Podlipný Sladký architekti, STOPKA
 2. místo           Sámova 12, Praha 10; Bytový dům Sámova; znamení čtyř – architekti
 3. místo           Rezidence Červený dvůr, Praha 10; Rezidence Červený dvůr (JRD); MS architekti

 

Rezidenční projekty většího rozsahu 

 1. místo           Rezidence Park Masarykova, Liberec; developer: Develop Industry; architekt / architekt interiéru: SIADESIGN Liberec
 2. místo           Marina Boulevard, Praha 8; Crestyl real estate; QARTA ARCHITEKTURA
 3. místo           Sakura, Praha 5; Realism; Jestico+Whiles (architekti projektu), Flera (zahradní architekti)

 

Nová administrativní centra

 1. místo           SHQ – nová budova centrály ČSOB v Radlicích, Praha 5; developer: Radlice

Rozvojová / ČSOB; architekt / architekt interiéru: Chalupa architekti

 1. místo           Churchill II, Praha 2; Penta Real Estate; Jakub Cigler Architekti, Aukett / Jakub Cigler  Architekti, Studio Perspektiv
 2. místo           Vlněna Office Park – budova C, D, E, Brno; CTP Invest; Studio acht

 

Hotely

 1. místo           THE FIZZ Student House, Praha 7; developer: Karlín Group / International Campus – Entrust; architekt / architekt interiéru: Pavel Hnilička Architekti
 2. místo           Mamaison Residence Downtown Prague, Praha 2; CPI Property Group; Schindler Seko architekti
 3. místo           Hotel Passage, Brno; EMBRA; Ing. arch. Alena Röderová / Erika Pangrácová

 

Skladové a průmyslové areály

 1. místo           Distribuční centrum Real Digital na brownfieldu v Panattoni Parku Cheb South, Cheb; developer: Panattoni (Panattoni Czech Republic Development); architekt / architekt interiéru: RotaGroup
 2. místo           DMC Pardubice; Demaco / Star Capital Finance; Demaco
 3. místo           City Park Hostivař, Praha 10; CODECO / City Park Hostivař; EBM Expert

 

Zvláštní cena poroty

Vinařství LAHOFER, Dobšice u Znojma

Investor: Vinařství LAHOFER

Architekt: CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers

 

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) – ARTN Award for Excellence

Akademický architekt David Vávra

 

Environmentálně šetrný projekt

SHQ – nová budova centrály ČSOB v Radlicích (projekt soutěžil v kategorii Nová administrativní centra) Developer: Radlice Rozvojová / ČSOB Architekt: Chalupa architekti

 

Síň slávy – Lifetime achievement award

Radim Passer, Passerinvest Group

 

Cena čtenářů

Palác Dlážděná, Praha 1 (projekt soutěžil v kategorii Rezidenční projekty menšího rozsahu)

Developer: PSN Architekt / architekt interiéru: Jakub Cigler Architekti

 

                                          Foto: archi