MYTHOS? Mýty, víra a její symboly ve výtvarném umění Musea Montanelli

Nově otevřená výstava v Museu Montanelli, kde jsou prezentována díla především z vlastní sbírky, a to jak současná, tak klasická, jsou všechna inspirována mýty, vírou a legendami. Připomínají nám jejich důležitost pro společnost.

Mýtus je složitý kulturní fenomén, jehož prostřednictvím je možno poukazovat na vzory, dávat smysl světu a lidskému životu.


Racionální chápání světa totiž nevytváří dostatečný prostor pro vysvětlení a toleranci lidských citů. Nejrůznější myslitelé, spisovatelé, etnologové, dokonce i psychologové podlehli kouzlu mýtů ve svých bájích, povídkách a pohledech na lidskou duši.


Výstava by měla především vyvolat dojem hlubšího porozumění a pochopení mýtů hlavně tak, aby dokázala i v divákovi vzbudit na okamžik zájem o hledání mezi pradávnem a současností. Vyvolat lidskou touhu být součástí universa, být součástí dějin, být nezbytnou veličinou v čase a prostoru, být součástí mýtu samotného.
I v době, ve které žijeme, stále potřebujeme mýty.


Mezi vybranými díl najdeme velká jména českých i zahraničních umělců, kteří již bezpochyby patří do dějin světového umění. Z českých umělců zde najdeme například Daniela Peštu, Luboše Plného či Adrienu Šimotovou. Ze zahraničních pak například Kurta Gebauera.


Výstavu je možné navštívit od 17. listopadu 2022 do 30. května 2023.

 

Autor textu : Magdaléna Klinkerová , VŠKK