Most na Slovanský ostrov má nové osvětlení

Technická správa komunikací (TSK) citlivě zrekonstruovala most v památkově chráněné zóně vedoucí přes rameno Vltavy, který spojuje Slovanský ostrov a palác Žofín s Masarykovým nábřežím. Nově se na most vrátilo i speciální osvětlení v zábradlí, které zde přes třicet let nefungovalo a bylo skryto pod kovovými deskami. Na rekonstrukci se koordinačně podílela společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP), která po odhalení konstrukce zábradlí osvětlení vrátila na své původní místo.

 

„Praha nemá jen známé historické mosty přes Vltavu, jako je ten Karlův nebo Legií, či mosty na důležité dopravní infrastruktuře, jakými jsou Barrandovský nebo lanový most na Jižní spojce. Patří k ní také menší mosty a lávky, které jsou často velmi unikátní a k jejich správě musíme přistupovat stejně zodpovědně. Jsem rád, že jsme mohli tomuto mostu po třiceti letech vrátit jeho zašlou slávu, kterou si zaslouží. Nyní opět svítí stejně jako před necelými 75 lety, kdy byl postaven,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.

 

Cílem rekonstrukce mostu na Slovanském ostrově bylo prodloužení jeho životnosti.

V rámci oprav TSK provedla sanaci celé konstrukce, dobetonávku spodní stavby, opravila odvodnění a příslušenství mostu. Na vnějším plášti zábradlí byly provedeny restaurátorské práce a obnovená je také protikorozní ochrana vnitřního ocelového rámu. Položena byla nová izolace mostovky a vozovkové souvrství.

„Most jsme museli kompletně zrekonstruovat. Jeho problémem bylo dlouhodobé zatékání do konstrukce mostu a do spodní stavby, což způsobila absence jakékoliv izolace pod vozovkovým souvrstvím, a tím pádem docházelo k výrazné degradaci betonu a korozi výztuže spodní stavby. V průběhu opravy probíhala operativní koordinace se společnostmi THMP a PRE, aby došlo k výměně kabelů vysokého napětí a mohlo se obnovit osvětlení v zábradlí, o kterém nikdo nevěděl,“ upřesnil Josef Richtr, náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva TSK.

„Pro nás to byla velká výzva a jsem rád, že jsme se mohli k této rekonstrukci připojit. Původní osvětlení bylo v minulosti zrušeno a zakryto kovovými deskami, takže projekt s tím nepočítal. Museli jsme se tedy operativně rozhodnout, zda ho obnovit a jakou technologii zvolit i s ohledem na památkovou ochranu a nárůst cen energií,“ doplnil Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP.

 

Most se nachází v městské památkové rezervaci a pro jeho ochranu platí přísná pravidla. Není nijak dopravně významný, využívají ho zejména pěší a automobilová doprava obsluhující palác Žofín.  Po mostě je také převáděna veškerá technická infrastruktura zásobující Slovanský ostrov, tedy vodovodní a plynové potrubí, kanalizaci, silnoproudé i slaboproudé kabelové vedení a další. Velké množství inženýrských sítí se nachází i na obou předpolích v bezprostřední blízkosti mostu.

Historie mostu na Slovanský ostrov

Původně na ostrov vedla dřevěná lávka, která byla v roce 1875 nahrazena železným příhradovým mostem, který stál asi 40 m po proudu níže. Most byl poškozen povodní v roce 1940, odstraněn a nahrazen dřevěným provizoriem. Nový most na Slovanský ostrov v Praze byl postaven v letech 1947–1948 a spojuje Masarykovo nábřeží s ostrovem zvaným také Žofín. Most má jediný železobetonový oblouk o rozpětí 27,48 m. Jeho šířka je 12,60 m. Projektovali jej Ing. Dr. Jan Fischer a arch. Vlastislav Hofman.