Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny definovaly síť odběrových center a laboratoří zaměřených na COVID-19

 S cílem zefektivnit a zajistit dostatečné kapacity pro testování na COVID-19 přichází Ministerstvo zdravotnictví se státem a zdravotními pojišťovnami garantovanou páteřní sítí odběrových center a laboratoří, která je zohledněna v rámci smluvního vztahu s pojišťovnami. Na tuto síť je navázána regionální síť garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zdravotních služeb a základní testovací kapacita.

„Síť odběrových center a laboratoří je nastavena tak, aby byla zajištěna dostatečná testovací kapacita v regionech a mohla být doplňována dalšími poskytovateli zdravotních služeb, kteří ačkoliv nejsou součástí garantované sítě, jsou Ministerstvem zdravotnictví registrovanými odběrovými místy nebo laboratořemi pro diagnostiku COVID-19 v ČR. Veškeré procesy jsou nastaveny tak, aby se výsledek vyšetření dostal k pacientovi maximálně do 48 hodin od odběru,“ řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„VZP garantuje financování sítě odběrových center a laboratoří tak, aby zajistila jejich bezproblémovou funkčnost. Zároveň je připravena operativně reagovat na veškeré další požadavky s tím spojené,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Prioritní umístění páteřní sítě bude u poskytovatelů zdravotních služeb přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví – fakultních nemocnic, dalších nemocnic se statutem urgentního příjmu, zdravotních ústavů a Ústřední vojenské nemocnice v Praze tak, aby byly zajištěny kapacity v jimi provozovaných odběrových centrech a laboratořích pro odběry a vyšetření pro potřeby státem požadovaných vyšetření v režimu 7 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně, zejména pro osoby indikované v rámci epidemiologických šetření a procesů Chytré karantény nebo státem nařizovaná preventivní testování.

Koordinaci kapacit v páteřní síti odběrových center a v regionální sítí garantovaných odběrových center a laboratoří zajištují určení koordinátoři v rámci jednotlivých krajů, kteří jsou jmenování z rozhodnutí hejtmanů. Na celostátní úrovni tito určení koordinátoři spolupracují přímo s Integrovaným centrálním řídícím týmem v rozsahu jeho působnosti stanoveného usnesením vlády ČR a nastaveného informačního toku společně s ním zajišťují řízení kapacit odběrových center a případnou redistribuci odebraných biologických vzorků na celostátní úrovni.

Zásadní povinností zařízení zařazených do sítě je zapojení odběrových center i laboratoří do hlásících systémů – ÚZIS (ISIN, E-žádanka), Covid Forms App (CFA), včetně zajištění funkčního objednávkového systému a funkčního systému informování pacienta o výsledku vyšetření, nejlépe formou SMS a předání uvolněného výsledku indikujícímu lékaři či klientovi (např. na úložiště), kde si jej klient na základě zaslaného přístupového kódu a vyzvedne. Podmínkou pro úhradu odběrů a vyšetření ze strany zdravotních pojišťoven je splnění předem definovaných podmínek, včetně zapojení do všech hlásících systémů definovaných MZ ČR.

Aktuální kapacita laboratoří v ČR je 23 000 testů denně. Národní strategie testování počítá s 25 000 testy denně. Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví mají aktuální kapacitu téměř 8 000 testů denně, s plánem navýšit ji na 12 750 testů denně.

Organizace Laboratoře Odběrová centra
  kapacita
k 14. 9. 2020
Předpoklad kapacity
k 1. 10. 2020
kapacita
k 14. 9. 2020
Předpoklad kapacity
k 1. 10. 2020
Státní zdravotní ústav – NRL referenční činnost* 160 250 20 40
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 000 1 500 20 20
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 200 300 60 100
Fakultní nemocnice v Motole 400 400 400 700
Fakultní nemocnice Brno (OKM a CMBGT, IHOK) 700 1 500 200 400
Fakultní nemocnice u sv. Anny 120 300 60 200
Thomayerova nemocnice 200 600 200 1 000
Nemocnice Na Bulovce 850 1 000 850 1 000
Nemocnice Na Homolce* 130 250
Všeobecná fakultní nemocnice 400 800 300 600
Fakultní nemocnice Hradec Králové 450 450 400 400
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 550 1 000 550 800
Fakultní nemocnice Plzeň 1 000 1 000 1 000 1 000
Fakultní nemocnice Olomouc, LEM Ústavu molekulární a transakční medicíny LF UP                                                       1 200                                                       1 400                                                           300                 400
Fakultní nemocnice Ostrava 384 1 000 1 000 1 000
Ústřední vojenská nemocnice Praha 6 250 1 000 700 1 000
Celkem 7994 12750 6060 8660