Řemeslo má zlaté dno. Plzeň chce vést děti k technice. Město otevřelo první technologické centrum

Plzeň po dvou letech příprav otevřela technologické centrum při Bolevecké základní škole. Žáci budou rozvíjet svůj vztah a dovednosti v dřevodílně vybavené moderními stroji a nářadím, ale nová je také přírodovědná část včetně učebny cizích jazyků. Centrum vzniklo v suterénu budovy školy. Cílem je podnítit u dětí vztah k technice a zlepšit také jejich manuální zručnost. Náklady na realizaci jsou ve výši devíti milionů korun a byly hrazeny z prostředků města Plzně na podporu technického vzdělávání. Centrum bylo otevřeno v polovině prosince 2021.

Technologické centrum při Bolevecké základní škole.

„Společnost postrádá na trhu práce šikovné řemeslníky. Naše školství se snaží na tuto skutečnost reagovat. Jedním z trendů současného vzdělávání je i výchova se vztahem k technice a manuální – řemeslné činnosti,“ uvedla radní pro oblast školství města Plzně Lucie Kantorová.

„Díky novému technologickému centru rozšíříme zaměření naší školy o technickou oblast. Bolevecká základní škola se dosud orientovala především na sport a jazykové vzdělávání,“ doplnila ředitelka Bolevecké základní školy Helena Brunclíková.

Technologické centrum se skládá ze zařízené dřevodílny, jejíž součástí je přípravna a sklad materiálu. Centrum je vybaveno kvalitním nářadím, ale i soustruhem na dřevoobrábění. Dalším oddělením je počítačová učebna, a dokonce třída pro výuku ve virtuální realitě. Hlavním benefitem virtuální reality je bezesporu fakt, že školákům zprostředkuje zážitek konkrétní látky, který v místních podmínkách nelze realizovat. Žáky čekají nevšední hodiny chemie, budou si moci vyzkoušet chemické pokusy. Díky tomuto projektu budou pracovat alespoň virtuálně s látkami, jako jsou kyseliny.

„Mám velkou radost, že Plzeň je první město v Evropě, které implementovalo virtuální realitu jako standardní pomůcku do výuky na základních školách. Věřím, že učením prožitkem zvýšíme zájem žáků o techniku i přírodní vědy. Plně to zapadá do naší koncepce, kterou je specializace jednotlivých základních škol. Přála bych si, aby v budoucnu měla každá Plzní zřizovaná základní škola preferenční zaměření, například technické, jazykové, umělecké, sportovní,“ uzavřela radní Lucie Kantorová

Město Plzeň chce technologické centrum v Bolevci otevřít i pro ostatní městem zřizované základní školy, aby ho mohli využívat i ostatní žáci.

Projektová příprava na další technologické centrum nyní probíhá pro 11. základní školu na Borech.

 

Foto: Město Plzeň