Komise dohlédne na další fázi rekonstrukce Karlova mostu

Městští radní dnes schválili zřízení Komise Rady hl. m. Prahy pro opravu lícového zdiva Karlova mostu. Bude mít na starost odborný dohled a schvalování všech kroků při diagnostice a následné opravě 60 000 kamenů na šestnácti klenbách, patnácti pilířích a zábradlích Karlova mostu.

Komise a její poslání

V rámci své činnosti bude komise projednávat, navrhovat a schvalovat jednotlivé fáze přípravy opravy. Bude dohlížet na zhotovení stavebně historického průzkumu, technického průzkumu a diagnostiky, na obnovu mostní klenby nad Čertovkou pod dohledem restaurátora nebo na výběr vhodného kamene.

 Karlův most je v rukou těch nejpovolanějších, což si národní kulturní památka s obrovskou historickou kulturní a společenskou hodnotou pro všechny Čechy jistě zaslouží. Musíme zachovat původní vzhled i barevnost kamenů, aby i generace po nás ocenily jeho staletou krásu a mohly se po něm projít. Proto přesně na všechny kroky dohlédnou špičkoví experti na kamenné stavby,“ řekl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Oprava lícového zdiva navazuje na předchozí rekonstrukci mostovky Karlova mostu před deseti lety. Bude to jedna z nejdůležitějších a nejsložitějších rekonstrukcí, která Prahu čeká v následujících letech. Nicméně tentokrát bude postup schvalování a následná rekonstrukce mnohem detailnější, aby nevznikl jakýkoliv prostor pro chybu.

Nově zřízená komise do dvou měsíců poprvé zasedne a bude se věnovat spárování jednotlivých kamenů a tomu, jakým způsobem začne nezbytná diagnostika kamenů na mostě. Na základě výsledků diagnostiky následně Komise určí tu nejlepší možnou variantu způsobu samotné rekonstrukce a pak bude znám přesný časový harmonogram.

 

Složení komise:

 

Předseda:

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy

 

Členové:

  • Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
  • Ing. Michaela Půlpánová, odborná referentka odboru památkové péče MHMP
  • Prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr., ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan stavební fakulty ČVUT v Praze
  • Ing. arch. Eva Strejčková, správce mostu, mostní oddělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s.
  • Bc. Ondřej Krutský, vedoucí oddělení mostního okruhu odboru investičního MHMP
  • Ing. Daut Kara, nezávislý odborník, specialista na rekonstrukce historických mostních objektů
  • Mgr. Kristýna Drápalová, asistentka předsedy výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy pro územní rozvoj a památkovou péči

 

Předseda může případně přizvat další odborníky podle projednávaných témat.

Tajemník: Ing. Petr Hanuš, STAVKONSULT Praha s.r.o.