Jako vejce vejci – příklad spolupráce Zoo Ostrava a VŠB-TU Ostrava

Spolupráce mezi zoologickými zahradami a univerzitami v oblasti vzdělávání a výzkumu je vcelku běžná a častá. Někdy se ale urodí spolupráce velmi specifická až nezvyklá. V případě Zoo Ostrava se spolupráce týkala výroby podkladků – modelů vajec pro vybrané druhy ptáků, které vytvořili zaměstnanci Fakulty uměleckého slévárenství VŠB – Technické univerzity Ostrava. Podkladky jsou téměř k nerozeznání od těch skutečných.

Při odchovu ptačích mláďat se občas stává, že zejména nezkušení rodiče neinkubují snůšku spolehlivě, hrozí rozbití vejce či vykutálení z hnízda.

„Jelikož se v řadě případů jedná o vzácné a ohrožené druhy, snažíme se ptákům pomoci, aby zvýšili šanci na úspěšný odchov mláďat. Vejce proto ukládáme do umělé líhně (inkubátoru). Hnízdícím ptákům je ale třeba vložit do hnízda podkladek, jinak by ztratili zájem o hnízdění. Podkladek musí samozřejmě mít velmi podobný vzhled jako pravé vejce. Některé druhy ptáků jsou velmi vnímavé a jen tak nějaký podkladek nepřijmou. Důležitý je nejen vzhled, ale i tvar, váha a správné těžiště. Ptáci při inkubaci vejce pravidelně otáčejí, a tak můžou podkladky rozeznat,“ vysvětluje zoolog Petr Vrána.

Zoo Ostrava chová přes 120 druhů ptáků. Jejich vejce jsou velmi různorodá – velikostí i barvou.

„Některá vejce mají specifickou kresbu. Ptáci hnízdící v otevřených hnízdech či přímo na zemi mají většinou vejce zbarvená tak, aby co nejvíce splývala s prostředím. Dutinoví ptáci a ti, co si umějí vejce ochránit, mají naopak vejce často pouze bílá“, dodává Petr Vrána.

Zaměstnanci Fakulty uměleckého slévárenství VŠB – Technické univerzity Ostrava vyrobili podkladky podle skutečných vajec. Jako materiál použili umělou pryskyřici, kterou vylili do připravených forem. „Vejce“ pak ručně dobarvili netoxickými barvami. Na fotografii 1 jsou modely vajec čáji chocholaté (velké bílé), satyra Temminckova (rezavě hnědé), dytíka velkého (skvrnité) a čejky australské (menší skvrnité). Na fotografii 2 jsou pak „vejce“ bernešky rudokrké (nazelenalé) a husy kuří (velké bílé).

„Použití vhodných podkladků je pro chovatele ptáků důležitá součást jejich chovatelského úsilí. Věříme, že tento společný počin se stane důležitým mezníkem v naší snaze o udržení životaschopné populace vzácných ptačích druhů v lidské péči a pomůže i dalším chovatelům,“ uzavírá Petr Vrána.

Foto  autoři Pavel Vlček a Petr Vrána.