ITB Berlin 2020 se neuskuteční !

Vzhledem k rostoucímu šíření nového typu koronaviru COVID-19 se federální ministerstvo zdravotnictví a federální ministerstvo hospodářství rozhodly zrušit ITB Berlín .

Slova vedení Messe Berlin

Odpovědné zdravotnické oddělení Charlottenburg-Wilmersdorf v Berlíně zvýšilo požadavky na pořádání akce Úřady mimo jiné přikazují: Každý účastník veletrhu musí společnosti Messe Berlin prokázat, že nepochází z definovaných rizikových oblastí nebo , že kontaktoval osobu z rizikových oblastí. Messe Berlin nemůže splnit všechny podmínky.

Messe Berlin již několik týdnů zdůrazňuje, že rozhodnutí o provedení nebo zrušení významných událostí lze učinit pouze na základě doporučení nebo pokynu odpovědných specializovaných úřadů. Pouze tito mají všechny potřebné informace a odborné znalosti, aby mohli vyvodit správné závěry.

Dr. Christian Göke, generální ředitel společnosti Messe Berlin GmbH, uvedl: „ITB Berlin má s více než 10 000 vystavovatelů z více než 180 zemí mimořádný význam pro světový cestovní ruch. Bereme svou odpovědnost za zdraví a bezpečnost našich hostů, vystavovatelů a zaměstnanců velmi vážně. S těžkým srdcem se tedy díváme na nyní nutné zrušení ITB Berlin 2020. “

 

Předseda dozorčí rady společnosti Messe Berlin Wolf-Dieter Wolf vysvětluje: „ITB Berlin a Messe Berlin ve své 54leté historii nikdy nezažily srovnatelnou situaci. Děkujeme všem vystavovatelům a partnerům po celém světě, kteří byli s ITB Berlin v posledních několika dnech a týdnech, a těšíme se na pokračující důvěryhodnou spolupráci s našimi partnery na trhu. “

https://www.itb-berlin.de/