Zmatek kolem maturity z matematiky symbolizuje přešlapování českého školství. Musíme přijít s celkovou změnou konceptu vzdělávání

Senát dnes potvrdil, že povinná maturita z matematiky nebude. Končí tak mnoho let trvající diskuze, zda je matematika předpokladem složení zkoušky dospělosti, nebo jen zbytečnou překážkou pro ty, kteří směřují k humanitnímu vzdělání a pro praktické obory končící sice maturitou, ale bez další návaznosti vzdělávání.

„Zrušení povinné maturity z matematiky není diskuzí o tom, zda je matematika pro život potřeba či nikoliv, zda tím rezignujeme na kritické myšlení a technické vzdělávání. Matematika je rozhodně velice důležitý předmět. Odmítnutí povinné maturity z matematiky je reakcí na stávající stav, kdy podle typu školy až desítky procent studentů, kteří si tento předmět vybrali dobrovolně, maturitu nezvládnou. Jednotná podoba zkoušky pro gymnázia i učební obory zakončené maturitou stírá rozdílnost jednotlivých typů škol. Argumentem byla rovněž otázka, zda nadaný student v oblasti jedné má být vystaven potvrzení menšího nadání v oblasti, která mu není vlastní. Stejně jako v jiných oblastech by měly mít školy možnost profilovat se tak, že i uchazeči budou vědět, jestli se hlásí na školu zaměřenou na jazyky, technické vzdělávání, sport nebo cokoliv jiného, aniž by věděli, že na konci studia proběhne průřezové přezkoušení i z nesouvisejícího předmětu,“ říká Martin Baxa, místopředseda ODS a koordinátor programového týmu ODS pro vzdělání, vědu, kulturu a sport.

„České školství potřebuje kompletní reformu, ne kosmetické úpravy v podobě maturity z matematiky, občanské výchovy nebo tělocviku. Žáci a studenti by měli v průběhu celé školní docházky získávat znalosti, které jsou buď předpokladem pro další vzdělávání, všeobecný rozhled nebo konkrétní užití v praxi. Cílem ODS je připravit celkový plán moderní reformy školství, která musí obsahovat učivo relevantní pro 21. století, bude reflektovat možnosti moderních technologií, proces výuky bude počítat s milníky, a ne zkouškami pro zkoušku. Zároveň je potřeba věnovat více pozornosti zajištění minimální úrovně výsledků u nematuritních oborů, protože náš vzdělávací systém má ve skutečnosti největší problémy právě s kvalitou učňovských oborů, a tím také s jejich atraktivitou pro uchazeče, a třeba právě matematické dovednosti jsou úplně zásadní pro výkon řady řemeslných profesí,“ dodává Jiří Nantl, člen programového týmu ODS pro vzdělání a vědu a ředitel CEITEC – Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě, který je kandidátem na hejtmana v Jihomoravském kraji.

Zdroj: ODS