DPP zmodernizuje tramvajovou trať v Modřanech, vymění pražce ve stanici Depo Hostivař a vybuduje trolejbusová stání na Palmovce

 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne na začátku července na třech místech stavební práce na vylepšení dopravní infrastruktury. Týkají se metra, tramvajových tratí i trolejbusů. Od této soboty od 2. července 2022 od brzkých ranních hodin začne DPP modernizovat tramvajovou trať v Modřanech v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany, která se dotkne provozu šesti tramvajových linek. Práce zde potrvají do soboty 27. srpna 2022. Také od této soboty od 2., ale jen do středy 6. července 2022, bude DPP měnit dřevěné pražce ve stanici metra Depo Hostivař. Z tohoto důvodu bude obousměrně vyloučen provoz na lince A mezi stanicemi Skalka a Depo Hostivař. Od pondělí 4. července pak začne výstavba odstavných stání pro trolejbusy na Palmovce. Práce zde potrvají do neděle 31. července a dotknou se provozu sedmi tramvajových linek.

 

Práce na modernizaci tramvajové tratě v ulici Generála Šišky v Modřanech zahájil DPP už 13. června 2022, ale bez dopadů na provoz MHD.

V těchto dnech zde DPP dokončuje modernizaci kabelové trasy, která souvisí s výstavbou nové tramvajové tratě z Modřan do Libuše. Je totiž nutné energeticky propojit nově budovaný úsek se současnou sítí. Od soboty 2. července od ranních hodin DPP naváže modernizací samotné tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany, která potrvá do soboty 27. srpna 2022 do večerních hodin. Trať v tomto úseku pochází z roku 1995, tj. má za sebou 27 let nepřetržité služby. DPP v tomto úseku vymění pražce a stávající kolejnice za nové, bezžlábkové s výjimkou některých oblouků, které DPP v nedávné minulosti opravil. Kromě toho zde DPP doplní mazníky a úpravou projdou také zastávky U Libušského potoka, Modřanská rokle, Sídliště Modřany a Levského. Po dokončení modernizace budou na všech uvedených zastávkách výrazně zvýšeny nástupní hrany pro zlepšení komfortu nastupování a vystupování z tramvají. Navíc zastávka Levského bude bezbariérově zpřístupněna, která jako jediná na trati Braník – Modřany nebyla bezbariérová. DPP kromě toho položí základy stožárů pro rekonstrukci troleje, kterou plánuje v další etapě v průběhu příštího roku. DPP v rámci této akce plánuje zrekonstruovat také samotnou smyčku Sídliště Modřany a v souvislosti se stavbou nové tratě upravit geometrii hlavních průjezdných kolejí směr Libuš.

 

„Modernizaci tramvajové tratě do Modřan, která slouží 27 let, musíme provést, než postavíme a zprovozníme prodloužení tratě do Libuše. Letos realizujeme první úsek Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany, který v největší míře stále pochází z roku 1995. Příští rok plánujeme dokončit modernizaci zbylých potřebných úseků od Podolské vodárny po Polikliniku Modřany, a to včetně napojení budoucího Dvoreckého mostu na tramvajovou trať na Podolském nábřeží. Všechny úpravy, které zde realizujeme přispějí ke snížení hlučnosti tramvajového provozu a zlepšení komfortu cestování,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

 

Dopravní opatření k výluce tramvají v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany

Z důvodu modernizace tramvajové tratě bude od soboty 2. července 2022 od cca 4:30 do soboty 27. srpna 2022 do cca 20:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany.

 

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 2 bude ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Národní třída vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Myslíkova a Jiráskovo náměstí do zastávky Palackého náměstí, odkud bude pokračovat zpět směr Sídliště Petřiny.

Linka č. 3 bude vedena pouze v trase Březiněveská/Kobylisy – Nádraží Braník.

Linka č. 5 bude zrušena.

Linky č. 17 a 92 budou ve směru z centra zkráceny do obratiště Nádraží Braník.

Linka č. 21 bude vedena v trase Holyně – Sídliště Barrandov – Smíchovské nádraží – Anděl – Palackého náměstí – Dvorce – Nádraží Braník – Poliklinika Modřany.

 

Náhradní autobusová doprava

Náhradní autobusovou dopravu zajišťuje linka č. 215, která bude ze zastávky Sídliště Libuš prodloužena přes zastávky Observatoř Libuš, Levského, Sídliště Modřany, Modřanská rokle, U Libušského potoka, Poliklinika Modřany do zastávky Radnice Praha 12. Současně bude ve vyloučeném úseku možné využít pravidelnou linku č. 165, pro níž se ve směru Sídliště Zbraslav zřizuje pro přestup na tramvajovou linku další zastávka Poliklinika Modřany.

 

V nočním provozu bude v úseku Levského – Nádraží Braník zavedena linka X92.

 

Zastávky linky X92

směr Nádraží Braník

LevskéhoNádraží Braník – v pravidelných autobusových zastávkách nebo v zastávkách autobusů určených pro náhradní dopravu

směr Levského

Nádraží Braník – nástupní – v obratišti autobusů, v nástupní zastávce autobusové linky č. 106 směr Kačerov

Nádraží Braník – v ulici Modřanské, v zastávce autobusové linky č. 106 směr Kačerov

Černý kůňLevského – v pravidelných autobusových zastávkách nebo v zastávkách autobusů určených pro náhradní dopravu

Při instalaci a odstranění kolejového přejezdu v zastávce Poliklinika Modřany (noc z 1. 7. na 2. 7. a noc z 27. 8. na 28. 8.) bude tramvajový provoz ve směru od centra ukončen v zastávce Nádraží Braník a v úseku Nádraží Braník – Levského zavedena náhradní autobusová doprava X92.

 

Výměna pražců ve stanici metra Depo Hostivař

Od soboty 2. července od zahájení provozu do středy 6. července 2022 do skončení provozu bude DPP měnit na obou kolejích ve stanici Depo Hostivař stávající dřevěné pražce za nové betonové, současně upravovat štěrkové lože, měnit vysloužilé pražce ve zhlaví, podbíjet koleje a výhybky a přebrušovat kolejnice a výhybkové díly. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen provoz metra na lince A mezi stanicemi Skalka – Depo Hostivař. V denním provozu DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XA v trase Skalka – Nové Strašnice – Depo Hostivař. Kromě náhradní autobusové dopravy lze pro dopravu v úseku Skalka – Depo Hostivař využít i pravidelné autobusové linky č. 173, 229, 364 a 366.

 

Zastávky linky XA

směr Depo Hostivař

Skalka – nástupní – v ulici Na Padesátém, v zastávce autobusové linky č. 175 směr Florenc

Nové Strašnice – v Černokostelecké ulici, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Sídliště Rohožník

Depo Hostivař – výstupní – v Černokostelecké ulici, v dočasně přemístěné zastávce autobusové linky č. 909 směr Sídliště Rohožník

 

směr Skalka

Depo Hostivař – nástupní – v Černokostelecké ulici, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Suchdol

Nové Strašnice – v Černokostelecké ulici, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Suchdol

Skalka – výstupní – v ulici Na Padesátém, ve výstupní zastávce autobusů

 

Výstavba odstavných stání pro trolejbusy na Palmovce

 

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 6, 14, 25 a 94 budou ve směru z centra vedeny ze zastávky Libeňský most přes zastávky Palmovka v Zenklově a v Sokolovské ulici a dále budou pokračovat po svých pravidelných trasách. Ve směru do centra budou vedeny ze zastávky Balabenka přes zastávky Palmovka v ulici Sokolovské a na předmostí Libeňského mostu a dále budou pokračovat po svých pravidelných trasách.

Linky č. 8 a 92 budou v oblasti Palmovky vedeny přes zastávku Palmovka v Sokolovské ulici.

Linka č. 90 bude ve směru od Vozovny Kobylisy ze zastávky Palmovka v Zenklově ulici prodloužena přes zastávky Palmovka v Sokolovské ulici, Balabenka a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská.

 

Změny v zastávkách tramvají

Ruší se zastávky Palmovka (obousměrně) v ulici Na Žertvách.

Zřizují se zastávky Palmovka (obousměrně) v Sokolovské ulici.

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

 

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky X10 a X95 se ruší nástupní zastávka Palmovka v ulici Na Žertvách. Cestující mohou i nadále využít tramvajovou zastávku Palmovka v Zenklově ulici.

 

Pro linky č. 903 a 916 se zřizují následující zastávky:

Palmovka (ve směru Královice, resp. Vinořský hřbitov):

  • v Zenklově ulici, v zastávce tramvají směrem do centra
  • v Sokolovské ulici, v zastávce tramvají směrem z centra