DPP podá rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS ve věci výběru dodavatele stavby na druhý úsek metra D

 Úřad pro ochranu hospodářské (ÚOHS) prvoinstančně rozhodl o zrušení rozhodnutí Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) o výběru dodavatele na stavbu druhého úseku metra D z 5. září 2023, a to z důvodu, že DPP údajně nemohl dojít k jednoznačnému závěru ohledně ověření některých referencí vítězného uchazeče. DPP toto důrazně odmítá a proti rozhodnutí podá rozklad.

 

„Antimonopolní úřad se zabýval desítkami námitek, přičemž důvodem jeho rozhodnutí jsou pouze tři, které se týkaly referencí vítězného dodavatele. U těch antimonopolní úřad tvrdí, že DPP nemohl dojít k jednoznačnému závěru ohledně jejich ověření. Hodnotící komise i představenstvo přitom v rámci vyhodnocování nabídky a ve svém rozhodování vycházeli z informací od uchazeče a z informací od samotných zadavatelů jednotlivých zakázek, které byly ze strany DPP vyžádány nad rámec zákonných požadavků a běžné praxe,“ řekl Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace DPP.

 

DPP při zadávání všech veřejných zakázek postupuje vždy zcela v souladu se zákony.

Správnost postupu DPP potvrdil ÚOHS naposledy koncem minulého týdne, kdy ve druhém stupni zamítl rozklad společnosti Metrostav DIZ a už podruhé potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby druhého úseku metra D. Toto klíčové rozhodnutí ÚOHS je konečné a znamená, že zadávací dokumentace této veřejné zakázky je v naprostém pořádku
a zadávací řízení už nemůže být z tohoto důvodu zrušeno, a nehrozí tak několikaletý odklad stavby.

Předtím dal ÚOHS za pravdu DPP i na konci loňského roku v případě zamítnutí námitek proti podmínkám zadávací dokumentace veřejné zakázky na monitoring a pasportizaci stavby druhého úseku metra D.

„Podávání námitek a podnětů na ÚOHS je v dnešní době zcela běžné i u řádově menších zakázek. Jde skoro o tradiční nástroj konkurenčního boje. Nutno ale dodat, že ÚOHS dává v konečném důsledku DPP opakovaně za pravdu, i přes prvoinstanční neúspěch,“ uzavírá Daniel Šabík.


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 150 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2024 DPP vlastnil 1 185 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 782 tramvajových vozů a 16 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2024 v evidenčním stavu celkem 11 225 zaměstnanců, z toho 4 439 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.