Digitalizace úřadu pokračuje. Na portálu Prahy je dostupný elektronický formulář žádosti o záštitu primátora

Primátor Zdeněk Hřib v rámci efektivní a vstřícné správy města zřizuje elektronickou žádost o záštitu primátora. Je to jeden z bodů plánu půlročních aktivit, které si vytyčila Rada hl. m. Prahy letos v únoru. V digitalizaci dalších úředních procesů bude primátor pokračovat, aby se úřad co nejvíce zpřístupnil občanům.

Elektronický formulář

Elektronický formulář, který je od začátku června dostupný na webovém portálu Praha.eu, značně zjednoduší práci lidem, kteří chtějí o záštitu požádat. Dříve podané žádosti totiž často neobsahovaly potřebné náležitosti a celý proces se kvůli tomu mohl protáhnout. Díky formuláři ubyde také přebytečné papírování. „Jsem rád, že jsme učinili první krok v digitalizaci úřadu, který značně zjednoduší celý proces žádosti o záštitu jak pro občany, tak pro úředníky. Počítáme také s tím, že nám tento projekt pomůže v praxi odhalit možná úskalí budoucí digitalizace dalších procesů,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. 

Písemné žádosti o primátorskou záštitu budou na Magistrátu hl. m. Prahy přijímány ještě do konce srpna 2019, žadatelé, kteří odeslali žádost e-mailem, budou ode dneška přesměrováni na elektronický formulář.

Jméno guerézy pláštíkové narozené 3. dubna – Magali – slavnostně odhalil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. Foto: Tereza Mrhálková, Zoo Praha.

Záštita primátora hl. m. Prahy

Záštita primátora hl. m. Prahy může být poskytnuta akcím, jejichž cíle jsou v souladu se zájmy města či významně přispívají k rozvoji nebo zvýšení prestiže města. Záštita může být poskytnuta i na akce dlouhodobějšího charakteru. Primátor hl. m. Prahy může rovněž poskytnout záštitu nad významnými společenskými, kulturními, vzdělávacími, sportovními, charitativními a dalšími veřejně prospěšnými akcemi konanými především na území hlavního města. Tato záštita je zpravidla poskytnuta na jednorázové či na krátkodobé akce. V rámci záštity žadatel může požádat i o zapůjčení reprezentačních prostor v majetku města. Poskytnutí záštity primátora hl. m. Prahy je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

 

Další informace k udělení záštity primátora jsou k dispozici na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primator/akce_pod_zastitou_primatora/index.html 

 

Praha 13. 6. 2019

 

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Tel.: 778 737 868, e-mail: vit.hofman@praha.eu