Další ibisi skalní ze Zoo Ostrava už létají v přírodě na jihu Španělska

Začátkem října byli ze Zoo Ostrava odvezeni dva mladí ibisi, které koordinátor chovu těchto vzácných ptáků doporučil pro vypuštění do přírody v jižním Španělsku. Po více než měsíčním pobytu v adaptační rozletové voliéře byli spolu s dalšími mladými ibisy 10. listopadu vypuštěni do volnosti. Celkem už zoo v rámci mezinárodního repatriačního projektu poskytla 16 mladých ibisů, z nichž většina létá ve volné přírodě.  

 Mladí ibisi (samec a samice) byli ze Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava převezeni stejně jako 14 ibisů z předchozích let do zoologické zahrady v jihošpanělském Jerezu.

Ta ve spolupráci s odborem životního prostředí andaluské regionální vlády Junta de Andalucía zaštiťuje mezinárodní repatriační projekt Proyecto eremita, jehož cílem je obnova volně žijící populace ohrožených ibisů skalních v oblasti Andalusie. Do projektu je zapojeno na dvacet zoologických zahrad sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Zoo Ostrava je zapojena od roku 2017.

Do doby vypuštění pobývali ibisi z Ostravy společně s ostatními ibisy z jiných zoologických zahrad v rozletové adaptační voliéře v oblasti San Ambrosio, z níž byli všichni ptáci vypuštěni 10. listopadu. Zajímavé je, že v blízkosti voliéry se zdržovalo asi 17 divokých ibisů a čekalo na to, až se k nim připojí ti „noví“. Přítomnost divokých ibisů pomáhá vypuštěným jedincům se lépe adaptovat na novou životní situaci. Jeden z ostravských ibisů dostal satelitní vysílačku pro následný monitoring jeho pohybu v přírodě.

Ibis skalní (Geronticus eremita) se v minulosti vyskytoval v Evropě (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie), severní Africe a na Středním východě. V důsledku ztráty přirozeného prostředí, ilegálního lovu a kladením otrávených návnad došlo na mnoha místech k jeho vyhubení. Koncem 20. století se objevily další hrozby – používání insekticidů a elektrické vedení. Většina světové populace dnes žije v Souss-Massa National Park and Tamri v Maroku, kde se počty dokonce úspěšně navyšují. Aktuálně se zde vyskytuje asi 800 ibisů. Necelá stovka přežívá v polodivoké populaci v Turecku a zbytková populace v Sýrii již byla vyhubena.

 

 

Foto archiv Proyecto eremita.