Cymbály po staletích opouštějí olomouckou radnici. Čeká je odborná péče restaurátorů

Na výlet, spojený s odborným restaurátorským zásahem, čekaly zvony z olomoucké radnice dlouhá staletí. Menší z nich pochází z roku 1603, větší dokonce z roku 1501. Oba vzácné zvony, či správně řečeno hodinové cymbály, které po staletí vyzváněly z radniční věže, se do Olomouce brzy vrátí.

Cymbály byly z věže radnice sejmuty už minulý rok v rámci rekonstrukce této historické stavby. Z radniční věže zněly zhruba půl tisíciletí, ve 20. století se ale z technických důvodů odmlčely. Čas už na Horním náměstí oznamoval pouze orloj. Podle odborného posudku historika umění Leoše Mlčáka jde o významné umělecké i technické památky.

Každý z cimbálů měl na věži jinou funkci. „Velký cymbál sloužil k odbíjení celých hodin, malý umístěný pod ním k odbíjení čtvrtí. Původně byl ve věži jen velký pozdně gotický cymbál, ulitý už roku 1501. K němu byl přidán v roce 1603 menší renesanční cymbál,“ uvedl ve svém posudku Leoš Mlčák. „Oba cymbály jsou autorsky určené. Velký je signován, malý byl autorovi připsán na základě srovnávací analýzy.“ Autorem většího gotického cymbálu je mistr Jan Konvář (Johannes Kandler), menší renesanční nástroj zhotovil olomoucký zvonař Zachariáš Milner.

Obě památky potřebují po staletích provozu odborné očištění a konzervaci povrchu. Za tím účelem je minulý týden převzali odborníci z dílny Boroko v Brodku u Přerova, která dlouhodobě spolupracuje s tamní zvonařskou hutí. Po restaurování se oba nástroje vrátí na radnici. Velmi pravděpodobně už ale nezamíří nahoru do věže, kde byly po staletí skryty před zraky veřejnosti, ale vystaveny na speciální kovové konstrukci ve dvorním traktu radnice. Zde si je pak budou moci návštěvníci radnice prohlédnout.

Cymbál není v pravém smyslu slova zvon. Ve věžích bývá na rozdíl od zvonů zavěšen pevně a rozeznívá jej bicí kladivo, které do něj tluče z vnější strany. Cymbál má i specifický tvar – bývá výrazně nižší než zvon o stejném průměru.

Foto: Michal Folta