Cestovní ruch ve Zlínském kraji v I. pololetí 2019 – mírný růst pokračuje

Podle údajů vydaných dnes Českým statistickým úřadem patří Zlínský kraj mezi 13 krajů v ČR, u nichž je zaznamenán meziroční růst návštěvnosti.

Podle dnešní zprávy Českého statistického úřadu přijelo v I. pololetí roku 2019 do Zlínského kraje 348 788 hostů, kteří zde strávili 939 631 nocí. Meziročně tak vzrostl počet hostů v prvním pololetí letošního roku. V tomto období přijelo do Zlínského kraje – turistického regionu Východní Morava – o 2,2 procent více hostů než v roce minulém. Mírný nárůst zaznamenáváme jak u rezidentů, tedy turistů z České republiky, tak rovněž u nerezidentů, kde hlavní skupinu návštěvníků našeho kraje tvoří turisté ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska ” uvedla ředitelka Petra Psotková.

Průměrná délka přenocování se v prvním pololetí letošního roku prakticky nezměnila, pohybuje se kolem 2,7 přenocování na jednoho hosta. „Tuto průměrnou hodnotu překračují pobyty hostů zejména z Rakouska, kteří zde tráví 3,1 nocí, naopak kratší dobu přenocování sledujeme u hostů, přijíždějících z blízkých trhů, a to Polska (1,7 nocí) a Maďarska (1,8 nocí)“, doplnila ředitelka Psotková.

Mezi desítkou zahraničních trhů nedošlo k zásadním změnám. Stabilní místo v návštěvnosti našeho kraje zaujímají turisté ze Slovenska, Německa, Ruska, mírný nárůst zaznamenáváme u Rakouska a Itálie, největší pak u návštěvníků z Polska. Růstové tendence zůstaly také u ukrajinských turistů.   

Příloha

TOP 11 zahraničních trhů z pohledu počtu hostů ve Zlínském kraji v I. pololetí 2019, srovnání se stejným obdobím roku 2018.

Počet hostů v HUZ, I. pololetí 2019, Zlínský kraj

pololetí 2019-2018 Hosté 2019 Hosté 2018 Index 2019/2018
Hosté celkem  348 788  341 383           102,17
Rezidenti  292 692  285 998           102,34
Nerezidenti  56 096  55 385           101,28
Slovensko  20 235  21 088             95,96
Polsko  7 047  5 829           120,90
Německo  6 601  6 666             99,02
Rakousko  2 810  2 602           107,99
Ukrajina  1 672  1 245           134,30
Itálie  1 413  1 375           102,76
Rusko  1 405  1 405           100,00
Maďarsko  1 265  1 369             92,40
USA  1 213  1 279             94,84
Spojené království  1 185  1 274             93,01
Francie  1 075  1 166             92,20