Česká spořitelna konsoliduje leasingové služby

Česká spořitelna se rozhodla konsolidovat svoje aktivity v oblasti leasingu. Jedinou leasingovou společností,která převezme veškeré činnosti a aktivity, se od konce roku 2021 stane společnost Leasing České spořitelny.

Až dosud byly aktivity na poli leasingu rozděleny mezi společnosti sAutoleasing a Erste Leasing. Zatímco sAutoleasing ze zaměřoval na oblast automobilů, Erste Leasing byl aktivní v oblasti financování zemědělské a lesnické techniky. Obě firmy byly řízeny stejným managementem.

Prvním krokem ke sloučení obou firem je spojení obchodní činnosti obou firem od 1. dubna 2021. Od 1.dubna se mění název společnosti sAutoleasing na Leasing České spořitelny. Společnost Leasing České spořitelna bude financovat jak automobily, tak i zemědělskou a lesnickou techniku.

„Touto změnou chceme ukázat, že už nefinancujeme jen automobily, jak mohl původní název napovídat, a zároveň jím chceme deklarovat naše propojení s Českou spořitelnou. Velmi úspěšnou synergii s mateřskou společností v oblasti obchodu bychom rádi v budoucnu rozšířili také do dalších oblastí, např. do sdílení dat či IT vývoje,“ říká Petr Vacek, předseda představenstev obou společností.

Značka sAutoleasing na trhu financování dopravní techniky do 3,5 tuny přesto zůstává. „Pro oslovení našich klientů budeme stále využívat doublebrandovou komunikaci. Se značkou sAutoleasing se neloučíme, budeme s ní pokračovat v síti našich obchodních partnerů v oblasti prodeje nových a ojetých automobilů,“ dodává Petr Vacek.

Spojení obchodní činnosti pod jednu společnost je prvním krokem ke sloučení obou firem. K dokončení fúze dojde ke konci roku 2021, kdy budou převedeny všechny činnosti a aktivity z Erste Leasingu do Leasingu České spořitelny,který se stane jedinou leasingovou společností České spořitelny.

YouTube
Share