Cena Josefa Vavrouška


  Ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu byla již po 22. udělena cena, která je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška. Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Cenu uděluje Nadace Partnerství. Josef Vavroušek tragicky zahynul při pádu laviny ve slovenských Roháčích 18. března 1995 i se svou dcerou. Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí dvanáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.                                                                                            

  Cena za výjimečný počin v oblasti životního prostředí  

   Letošním laureátem   je Robin Böhnisch, který působil jako poslanec čtrnáct let, z toho poslední čtyři jako předseda sněmovního výboru pro životní prostředí. Svou kariéru zákonodárce symbolicky završil právě dvěma významnými ekologickými zákony. Jako parlamentní zpravodaj Böhnisch pomohl legislativně posílit ochranu národních parků a potvrdil, že jejich účelem je ponechat části krajiny divočině. Podruhé v čele poslanců společně navrhl a prosadil zákaz kožešinových farem v Česku.Za zmínku stojí i jeho občanské postoje. Zapojil se do diplomatického úsilí o návrat Mendelova rukopisu z Německa na Moravu. Prosadil nový významný den na výročí masové vraždy československých občanů v Osvětimi v roce 1944. Zasadil se o parlamentní odsouzení genocidy Arménů a byl nejen ve sněmovně advokátem Izraele. Nyní je ředitelem Správy Krkonošského národního parku.   

 Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí     

   Cenu získal Ludvík Kunc  zoolog, publicista a výtvarník. V 80. letech minulého století se mu podařilo na Slovensku nalézt lesníky, kteří dokázali odchytit divoké rysy. Zvířata pak přes ostravskou ZOO putovala do lesů na západ od československých hranic a pak také na Šumavu. Do roku 1984 se Kuncovi podařilo přestěhovat desítky rysů a fakticky tak obnovit jejich populaci v sedmi státech Evropy. Ludvík Kunc se osobně vypouštění rysů do volné přírody z politických důvodů nikdy nemohl účastnit. Vedle toho Ludvík Kunc inicioval založení dobrovolných Vlčích a Rysích hlídek Hnutí DUHA, které od roku 2009 pravidelně v terénu monitorují velké šelmy. V Zoo Ostrava působil až do sedmdesáti let, tj. celkem 43 roků (1961-2004). Ludvík Kunc je veřejnosti známý také jako malíř s naprosto typickým “rukopisem”. Na stovkách akvarelových obrazů a perokreseb vyobrazuje běžné i vzácné druhy zvířat zasazené do jejich přirozeného prostředí. Jeho kresby a malby jsou také určitými studiemi chování divoce žijících zvířat, vždy vystihují charakteristický detail či pohyb ztvárňovaného zvířete. Malůvka rysího kotěte se stala symbolem projektu reintrodukce rysa na Šumavu (Projekt Lynx) a portrét rysí hlavy od Ludvíka Kunce byl několik let logem ostravské zoologické zahrady (po jeho odchodu do důchodu byl rysí portrét nahrazen hrochem). Jeho výtvarná tvorba zahrnuje i ilustrátorskou činnost: kromě svých vlastních knih ilustroval i 12 děl jiných autorů. Ludvík Kunc je autorem 8 publikací, ve kterých popisuje své zážitky se zvířaty.     

   Hodnocení poroty    

   Dvanáctičlenná porota u osobnosti Ludvíka Kunce vyzdvihla cenou za dlouhodobý přínos jeho zápal, který věnoval návratu velkých šelem do Beskyd a péči o ně. Cenu za významný ekologický počin pak Robin Böhnisch vybojoval za prosazení nového zákona o národních parcích a normě zakazující kožešinové farmy.

                                                                                       

Generálním partnerem letošního ročníku byla společnost Českomoravský cement. Partnery ceny jsou společnosti Enviros, Inisoft, Znovín Znojmo, Biologické centrum AV ČR, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta životního prostředí ČZU a akademický malíř Vladimír Klein, který pro laureáty připravil nové skleněné plastiky. Slavnostní vyhlášení se konalo ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Předávání cen moderovali Vladimír Kořen a Simona Skarabelová.

 

Jaromír a Věra Hamplovi