Bývalé hradecké sádky nahradí tůň

Nevyužívané rybí sádky v přírodní památce Roudnička a Datlík v Hradci Králové nahradí vodní tůň. Na odstranění několika malých betonových nádrží a jejich nahrazení přírodě blízkým prostředím přispěje Královéhradecký kraj částkou 99 tisíc korun. Poskytnutí dotace dnes chválilo krajské zastupitelstvo.

 

„Vznikne hodnotný biotop pro obojživelníky, který zvýší biodiverzitu přírodní památky. Očekáváme, že tuto lokalitu velmi rychle osídlí zejména skokan skřehotavý, skokan zelený a čolek obecný. Tůň jim svými parametry poskytne vhodné prostředí k životu i rozmnožování,“ říká náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek.

 

Nová tůň bude mít proměnlivou hloubku do 1,4 metru, sklony břehů budou v poměru 1:4 až 1:10 a bude umožňovat plynulý přechod z vodního do suchozemského prostředí bez umělého navyšování okolního terénu.

 

Vodní plocha s osluněnou hladinou by měla přilákat také vážky a skýtat lepší podmínky i pro vodní vegetaci – například ohroženou tajničku rýžovitou. Efekt revitalizace bude dlouhodobý s jednoznačným přínosem pro přírodní památku ležící na území města Hradce Králové. Celkové výdaje projektu se blíží částce půl milionu korun.