Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence. VoZP upozorňuje na její rostoucí výskyt

 Více než 50 milionů lidí na světě trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence, v roce 2050 se počet nemocných může až ztrojnásobit. Právě neurodegenerativní onemocnění mozku se mohou stát hlavním problémem zdravotnictví a sociálních služeb. V České republice trpí touto nemocí více než 160 tisíc lidí, z toho přibližně dvě třetiny tvoří ženy. Toto číslo se však v důsledku stárnutí populace stále zvyšuje. Vojenská zdravotní pojišťovna proto upozorňuje na důležitost prevence i včasné diagnostiky.

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby každoročně připadá na 21. září.

Při tomto onemocnění ubývají mozkové buňky a vyhasínají jejich funkce. Člověk proto zapomíná, nepoznává své blízké, ztrácí orientaci v čase i prostoru, nezvládne se obléknout či najíst a postupně se stává závislým na péči okolí. Alzheimerova choroba je také nejčastější příčinou demence. Jelikož příčiny choroby nejsou zcela objasněny a stále je nevyléčitelná, prevence a předcházení nemoci hraje zásadní roli.

Alzheimerova choroba představuje výzvu pro vědce, ale rovněž pro systém zdravotnictví a sociální služby. Tato forma demence postihuje spíše osoby starší 70 let, může ale propuknout i u čtyřicátníků. Pokud je odhalena včas, vhodnou terapií je možné zbrzdit postup nemoci a zlepšit kvalitu života.

„Přestože přesně nevíme, proč k tomuto procesu dochází, známe už celou řadu rizikových faktorů, které mají na toto onemocnění vliv. Na jedné straně se jedná o ty, které nelze ovlivnit – konkrétně věk a genetika. Na druhou stranu však může každý člověk aktivně snižovat riziko choroby vhodným životním stylem, do kterého spadá zdravá strava, dostatek spánku a pravidelný pohyb. Kromě fyzické aktivity se doporučují i duševní cvičení, například trénování paměti,“ říká revizní lékařka VoZP Kristina Slavíková.

Riziku rozvoje Alzheimerovy choroby brání například i běžná četba knih či luštění křížovek.

Pro seniory starší 60 let nabízí Vojenská zdravotní pojišťovna na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností příspěvek 300 Kč. Důležité je však podstupovat i pravidelné kontroly u lékaře, nejprve u praktického, který může na základě anamnézy doporučit návštěvu dalších specialistů. Většinou následuje odborné vyšetření u neurologa, psychiatra a geriatra.

„Pokud se u pacienta Alzheimerova choroba prokáže, jsou k dispozici léky zmírňující její příznaky, které mohou dotyčnému pomoci prodloužit aktivní část jeho života. Tyto léky jsou na lékařský předpis a jsou plně nebo částečně hrazeny zdravotním pojištěním,“ doplňuje MUDr. Slavíková.

Léčba Alzheimerovy choroby je velmi nákladná a kvůli soustavnému nárůstu počtu nemocných se výdaje na léčbu dále zvyšují. Kromě veřejného zdravotního pojištění se náklady na Alzheimerovu chorobu dotýkají i sociální oblasti a rodin pacientů, kteří musí být často z důvodu své nesoběstačnosti umístěni do pobytových zařízení.

 

titulní ilustační foto