Praha 3 podala odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Domov pro seniory Parukářka

Soukromý projekt Domov pro seniory Parukářka získal na začátku roku 2021 kladné územní rozhodnutí. Městská část Praha 3 se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolala. Jako problematickou považuje neadekvátní výšku nejsevernější budovy společně s jejím minimálním odstupem od okolní zástavby.

 

Záměrem investora Villa Parukářka a. s. je mezi ulicemi Na Parukářce a Jeseniova, na parc. č. 4166/3 a 4166/7 k. ú. Žižkov postavit čtyři budovy spojené dvojpodlažním objektem podzemních garáží́. Stavba by měla sloužit jako domov pro seniory s celkovou kapacitou 80 klientů s rehabilitačním zařízením, tělocvičnou, jídelnou, manikúrou a pedikúrou, kadeřnictví a 5 lékařskými ordinacemi.

Podle územního plánu se jedná o zastavitelný pozemek s předepsanou funkcí veřejné vybavenosti a to aktuální záměr splňuje. Kontroverze vzbuzuje především výška a objem zástavby a odvážná architektura. Pozitivní je vybudování pěšího propojení mezi ulicemi Jeseniova a Na Parukářce a zvýšení kapacit sociálních a doplňkových služeb v okolí.

Projekt je připravovaný již od roku 2006. Tehdejší záměr s názvem Zdravotnické zařízení parukářka clinic byl v rozporu s územním plánem a nesplňoval funkci veřejné vybavenosti. Investoři záměr přepracovali a navrhli nynější podobu Domova pro seniory. V následujících letech vyjádřili svůj souhlas s projektem Národní památkový ústav i Institut plánování a rozvoje Prahy. V roce 2017 a následně v roce 2020 se proti vydaným územním rozhodnutí odvolali s řadou námitek obyvatelé a další aktéři žijící a podnikající v sousedství. Došlo k doplnění dokumentace a stavební úřad vydal v březnu 2021 nové rozhodnutí o umístění stavby.

Proti tomuto rozhodnutí se oficiálně odvolala městská část Praha 3 s námitkami na nepřiměřenou výšku a hmotu nejsevernější budovy sousedící s objektem rehabilitačního centra (Jeseniova 2713/58). Vzhledem k minimálnímu odstupu budov by výstavba s navrhovanou výškou v budoucnu znemožňovala přestavbu objektu rehabilitace. Stavba by tak znehodnotila sousední pozemek rovněž sloužící pro veřejnou vybavenost. Z toho důvodu městská část požaduje snížení výšky nejsevernější budovy s ohledem na Pražské stavební předpisy. „Plně si uvědomujeme, že se jedná o pozemek zastavitelný a že jednou zastavěn bude. Byli bychom ale rádi, aby byl projekt v některých detailech citlivější ke svému okolí. Vzhledem k tomu, že záměr má svému sousedství i co nabídnout, věříme, že kompromis je možný,“ vysvětluje Matěj Michalk Žaloudek předseda Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 3.