Luc Julia: Světově uznávaný expert na umělou inteligenci se připojil ke skupině Renault

Skupina Renault oznamuje, že Luc Julia, světový expert na umělou inteligenci a spolutvůrce technologie Siri, se připojuje ke skupině jako vědecký ředitel.

„To, že přichází Luc Julia, je pro podnik skvělá zpráva. Jeho výjimečná kariéra v oblasti umělé inteligence, dat a konektivity věcí bude mít klíčový význam pro urychlení realizace naší strategie a pro to, abychom se stali „tech podnikem“. Renaulution je založena na talentech, zkušenosti a vynalézavosti týmů a my jsme velmi šťastni, že můžeme přijmout Luca v této době transformace podniku“, prohlásil Luca de Meo.

„Jsem velmi šťastný a pyšný na to, že se dnes připojuji ke skupině Renault, klenotu francouzského automobilového průmyslu. Jsem také šťastný, že mohu odstartovat Renaulution a spojit týmy, které vytvářejí tech automobilku budoucnosti. Společně a na základě mých zkušeností v oblasti rozhraní člověk-stroj a propojených prvků získáme nové a jedinečné zkušenosti pro naše zákazníky uvnitř jejich vozidel i mimo ně. Vytvoříme tak hodnoty pro všechny značky v rámci skupiny“, uvedl Luc Julia.

 

Luc Julia bude mít za úkol podporovat odbornosti a značky ve vytváření a realizaci plánu skupiny Renault v oblasti klíčových inovací a technologií, abychom mohli reagovat na výzvy mobility budoucnosti. V této souvislosti bude působit jako expert v tak různorodých oblastech, jakými jsou umělá inteligence, rozhraní člověk-stroj, konektivita a počítačové programy. Bude dohlížet na výzkum a vývoj těchto technologií a inovací za účelem jejich začlenění do plánu výrobků a služeb skupiny. Bude také zajišťovat zpětnou vazbu ve vztahu ke klíčovým aktérům a partnerům oboru, zejména v rámci Softwaru Republika. Z důvodu urychlení zaměření podniku na hodnotový řetězec mnohem více soustředěný na služby a výrobky poslední generace bude mít Luc Julia také za úkol podporovat tech kulturu v rámci funkcí a značek.

Luc Julia

 je francouzsko-americký inženýr a informatik, narozený v Toulouse a zaměřující se na umělou inteligenci. Po absolvování magisterského studia matematiky a informatiky na Univerzitě Pierra et Marie Curie (Paříž) získává doktorát z informatiky na Vysoké škole telekomunikací v Paříži. Svou kariéru zahajuje v roce 1994 u SRI International, kde vytváří „Computer Human Interaction Center“. Podílí se na vzniku Nuance Communications, současné světové jedničky v oblasti rozpoznávání hlasu, a je spoluzakladatelem řady start-upů v Silicon Valley.

V roce 1997 získává společně s jedním přítelem patenty, z nichž později vznikne Siri, a v roce 1999 představuje „The Assistant“, předchůdce hlasového asistenta. V roce 2010 se stává technickým ředitelem u Hewlett-Packard, potom se v roce 2011 připojuje k Applu, aby řídil vývojové týmy Siri (počítačová aplikace hlasového ovládání). Je považován za spolutvůrce Siri. V roce 2012 je jmenován senior vice-prezidentem a technickým ředitelem Samsung Electronics. V roce 2019 vydává v edici First svou knihu „Umělá inteligence neexistuje“. Od roku 2020 je Luc Julia členem Francouzské akademie technologií. V roce 2020 obdržel Řád čestné legie od státního tajemníka pro digitalizaci jako uznání za jeho počiny, které ovlivnily oblasti umělé inteligence, interakcí člověk-stroj, digitálních médií a dalších špičkových technologií.