Evropské Operační centrum ABB v Ostravě slaví 20 let. Stále posiluje a rozšiřuje svou působnost

  • Operační centrum Evropa se během dvaceti let rozrostlo ze šesti lidí na již více než 600 profesionálů ve čtyřech lokalitách v Česku a Polsku, a stále hledá nové talenty
  • Realizované projekty mají globální dopad s ohledem na udržitelnost a úspory zdrojů
  • Působnost centra sahá daleko za české hranice, brzy otevře nové kanceláře i v Rumunsku

Operační centrum Evropa (EUOPC) s hlavním sídlem v Ostravě

Operační centrum Evropa (EUOPC) s hlavním sídlem v Ostravě je globálním realizačním centrem ABB pro průmyslovou automatizaci a elektrifikaci. Letos slaví 20 let od svého založení na konci roku 2002. V tradičně průmyslovém regionu vyrostlo z původně 6 zaměstnanců na současných 650 a růst stále nekončí. Díky vysoké poptávce po automatizaci, elektrifikaci a úsporách se zde navrhují elektrické a automatizační systémy a vyvíjejí různé druhy unikátních softwarů, které nacházejí uplatnění doslova po celém světě. 

„Příklad našeho Operačního centra v Ostravě ukazuje, že tradičně průmyslový region lze transformovat v moderní technologicky orientované centrum, které produkuje vysokou přidanou hodnotu. Přispívá k tomu nejen příchod technologických investorů, ale i odborná tradice a kvalitní technické vysoké školství v Moravskoslezském kraji,“ komentoval úspěšný rozvoj EUOPC Vítězslav Lukáš, generální ředitel ABB v České republice.

EUOPC se rozrůstá nejen počtem pracovních sil – stále hledá přes 100 odborníků různých profesí. V brzké době se ovšem rozšíří i geograficky. Kromě českých lokalit – v Ostravě, Brně a Plzni – má již kolegy v polském Krakově a brzy přibyde ještě rumunská Bukurešť. „Rumunsko má kvalitní univerzity a my můžeme absolventům nabídnout velmi zajímavou práci v jejich mateřské zemi. Zároveň tím zlepšíme obslužnost geografického území celé jižní Evropy,“ říká Pavel Prautsch, ředitel ostravského Operačního centra. 

Řídicí systémy pro nové generace ropných plošin

Z Operačního centra pocházejí například řídicí systémy pro nové generace ropných plošin, které umožňují nejen obrovské úspory energií, ale díky mechanismu pro eliminaci emisí mají zásadní vliv i na životní prostředí.  Za zmínku stojí také v Čechách vyvinutý software pro navigaci námořních lodí a tankerů1. Technicky zajímavé jsou projekty přispívající ke stabilizaci elektrické sítě při přechodu na generování a využití zeleného vodíku, elektrifikaci lodní přepravy nebo damprů v povrchových dolech2. Všechny shora uvedené projekty mají jedno společné – jde o technologie, které zásadně mění nejen svět průmyslu a posouvají jej směrem k větší udržitelnosti a digitalizaci. 

Centrum spolupracuje s jednotkami ABB v celé Evropě, zejména v Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Německu a Finsku. Zákazníky ale má v téměř 50 zemích po celém světě, např. v Austrálii, USA, Brazílii či Japonsku.  

Zdroj: ABB