Zveme Vás na výstavu obrazů Pavla Formana a soch Stefana Milkova

Společná výstava Stefana Milkova a Pavla Formana je představením sochařské tvorby Milkovovy, která spolu s malbami Formanovými nabízí divákovi výjimečný vizuální zážitek, který je výsledkem konfrontace svébytných výtvarných projevů vstupujících do vzájemného dialogu.

Pro Formanovo dílo je charakteristické tvarové bohatství a sofistikovaná barevná agresivita jeho obrazů. Jeho motivický rejstřík je rozsáhlý. Nacházejí se v něm ikonické i bezejmenné figury českých i evropských dějin traktované jako velkoformátová vizuální pragmatika či parafráze kompozic a gest všemožných znakových systémů, inspirované uměním pop artu a street artu.

 

Milkov pracuje s dřevem, kovem, i pálenou hlínou a s netradičně pojatými materiály. Námětově čerpá především z křesťanské ikonografie a pohanských mytologií, do nichž promítá své vlastní symbolistně vyjadřované představy. Jeho sochy často prostupuje groteskní humor; jindy vyvolávají představy dávnověkých rituálů přírodních národů a démonických zjevení při zasvěcovacích obřadech okultistů.

 

Pavel Forman

Pavel Forman se narodil 11. 11. 1977 v Bruntále. V letech 1997–2001 studoval v Olomouci na Univerzitě Palackého. Od roku 2002 žije v Berlín ě, navštěvuje přednášky o nové německé literatuře a kultuře jižní Asie na Humboldtově univerzitě. Svá Berlínská studia úspěšně ukončil na prestižní Universität der Künste v roce 2006. V roce 2010 nastupuje do doktorského studia na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, jež ukončil v roce 2015. V současné době působí jako pedagog na ostravské univerzitě, kde vyučuje malbu. Žije a tvoří v Praze a Ostravě.

 

Stefan Milkov

Stefan Milkov se narodil 9. 3. 1955 v Bohumíně. V letech 1971–1974 studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. V letech 1976–1982 studoval v ateliéru sochařství na vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1987–1991 byl členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví. Žije a tvoří v Praze.

 

Galerie Ludvíka Kuby

Lázeňská 363/III

Poděbrady

290 33

 

Otevřeno – 31.8. – 3. 10. 2018

úterý–neděle 10–12 13–18 h

 

Vstupné

Základní 40 Kč

Lázeňští hosté 20 Kč

(Lázně Poděbrady, a. s.)

Studenti, Senioři nad 60 let 20 Kč

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, Děti do 15 let Zdarma