Výstava Past Lives v galerii Arcimboldo představí dialog dvou současných umělců

Výstava Past Lives v galerii Arcimboldo představí dialog dvou současných umělců zabývajících se  transformací starých fotografií, které již ztratily svůj původní smysl a nyní znovu ožívají díky nečekaným zásahům a formálnímu vytržení.  

Past Lives

Past Lives je v pořadí již devátou výstavou současných českých tvůrců, kterou představuje pražská galerie Arcimboldo. Samotný název výstavy vychází z podstaty použitého materiálu, tedy starých fotografií, zapomenutých vzpomínek a blízkých neznámých, kterým umělci poskytují nové pole působnosti k životu. Neočekávaně vložené prvky a nikdy neproběhlé situace vytváří zcela unikátní vztahy a to jak mezi umělci a jejich uměleckými díly, tak také mezi divákem a figurami právě z těchto obrazů. Ač ani jeden z umělců nemá formální umělecké vzdělání, což je další spojující aspekt této výstavy, každý z nich si našel svébytnou uměleckou cestu a téma, na kterém několik let pracují, rozmýšlí ho a posouvají stále dál.

Výstava Past lives Autor: Jana Palečková

 

David Kolovratník

(nar. 1978) se ve své práci zajímá mimo jiné o nepoznanou minulost části své rodiny. Zpracovává zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou mu předlohou k obrazům. Postavy, o kterých se však může často jen domnívat, kdo jsou nebo byly, staví do zcela nových, mnohdy nikdy neproběhlých situací a vztahů. S fotografiemi pracuje pouze jako s výtvarným předobrazem, který následně vyabstrahuje, mnohonásobně zvětší a doplní značnými barevnými plochami, čímž postavy naprosto zbaví původního kontextu, který ale ve své podstatě již dávno pozbyl smyslu a porozumění.

Jana Palečková

(nar. 1979) se zaměřuje převážně na úpravu starých fotografií, které ale velmi osobitým způsobem přetváří za pomoci olejových barev, přičemž ale zůstává u původních malých formátů. Materiál pro svou tvorbu nachází z velké části ve starožitnictvích a na bleších trzích. Fotografie, které byly kdysi pro někoho důležitou vzpomínkou revitalizuje a dává do nových kontextů a vznikají tak tragikomické, surrealistické a černým humorem naplněné umělecké novotvary, které člověka nutí k bližšímu zkoumání.

Postavy jsou na této výstavě nahlíženy z různých úhlů pohledu a umisťovány do nových kontextů, které v nás mohou vyvolat úsměvné pocity, ale také mírný neklid a mnoho otázek a to jak nad obrazy a figurami samotnými, tak nad našimi vlastními životními příběhy, které mnohdy mohou také působit jako sled absurdních a nepochopených situací a vztahů.

 

Galerie Arcimboldo

Renomovaná aukční síň a prodejní galerie situovaná v nádherných prostorách bývalého Konventního paláce řádu maltézských rytířů na Malé Straně.

Adresa galerie

Lázeňská 4

Praha 1