Praha chce odkoupit kostel sv. Šimona a Judy


 

Byl odsouhlasen návrh na odkup významné historické památky v samotném srdci Prahy na Starém Městě, kostela sv. Šimona a Judy.

Kostel je dlouhodobě ve správě Symfonického orchestru hl. m. Prahy, který zde pořádá koncerty komorní hudby.

Dosavadní vlastník barokního kostela sv. Šimona a Judy ze 17. století, Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, se v srpnu loňského roku obrátil na členy Rady hl. m. Prahy s nabídkou na prodej kostela hl. m. Praze, které v posledním čtvrtstoletí vybudovalo z kostela centrum klasické hudby, což vlastník uvedl jako jeden z pozitivních důvodů, které jej vedl k tomuto kroku.

Jako hlavní důvod uvádí vlastník, Milosrdní bratři, uzavření církevních restitucí, po němž je zřejmé, že se do Prahy jako vlastníci a správci nejstarší české nemocnice, do jejíhož areálu kostel historicky patřil, již nevrátí. Vlastník shledal, že řádná péče o kostel se pro něj stává organizačně a logisticky komplikovaná, a z tohoto důvodu přikročil k zahájení jednání o prodeji kostela hlavnímu městu Praze. 

„Když se na mne v srpnu loňského roku obrátil provinční delegát, bratr Martin Richard Macek, OH, z Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, s nabídkou prodeje kostela sv. Šimona a Judy, přirozeně jsem se ujal role iniciátora vyjednávání. A to především vzhledem k faktu, že do mé kompetence spadá památková péče, kultura a Symfonický orchestr hl. m. Prahy, který je dlouhodobým správcem kostela,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Jan Wolf.

„Po ujištění ze strany vlastníka, že péče o kostel se pro něj stává břemenem a komplikací, jsem se obrátil na příslušný magistrátní odbor, aby po dohodě s dosavadním vlastníkem (a jeho souhlasem) nechal vypracovat znalecký posudek, zadaný hlavním městem Prahou. Důvod byl zřejmý a vycházel ze zkušenosti ve věci kostela sv. archanděla Michaela, ze kterého se stalo místo pro diskotéky a večírky a dostal se do fáze velice neutěšeného stavu. Jen připomenu, že v kostele sv. Michaela kázal i Jan Hus. I kostel sv. Šimona a Judy je spjat s velikány nejen české, ale evropské historie a kultury, na varhany zde hrál například Wolfgang Amadeus Mozart či Joseph Haydn,“ dodává radní Wolf.

„Po zhodnocení situace a jednání jak s ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy Danielem Sobotkou, tak s Br. Martinem Richardem Mackem, OH, byl cíl jasný. Zachránit budoucnost této významné architektonické a kulturní památky jediným relevantním řešením, a tím je odkup do vlastnictví hlavního města. Na tomto místě bych rád, navzdory snahám některých kolegů o připsání si nezasloužených zásluh, poděkoval panu radnímu Grabein Procházkovi a odboru hospodaření s majetkem, kteří ze své kompetence v oblasti majetku v započaté práci a vyjednáváních pokračovali a společně jsme tak dosáhli cíle, společného pro nás všechny,“ poznamenává radní Wolf.