Petr Dvořák se stal viceprezidentem Evropské vysílací unie

Petr Dvořák byl dnes zvolen viceprezidentem Evropské vysílací unie (EBU). V historicky první online volbě jej absolutní většinou zvolilo Valné shromáždění EBU. Generální ředitel České televize působí v nejvyšším vedení, jedenáctičlenném výkonném výboru, od roku 2014. Na pozici viceprezidenta střídá ředitelku France Television Delphine Ernotte Cunci.

„Prožíváme mimořádný rok, v němž se naplno ukazuje význam a klíčová role veřejnoprávních médií. Nejen u nás, v České republice, se potvrdilo, že jsou hlavním a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro své občany, že se umí rychle adaptovat na nesnadné podmínky a v krizi, jako je tato, pomáhat divákům, kteří to potřebují,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a doplňuje: „Média stojí v dnešní době před množstvím výzev, které je možné z velké části řešit pouze na celoevropské úrovni. Nejedná se přitom jen o současnou pandemii, ale o dlouhodobé ekonomické změny, stabilní způsoby financování, transformaci diváckých návyků, technologický rozvoj i nadnárodní konkurenty. Jsem velmi rád, že se mohu nyní připojit k EBU jako její viceprezident a posilovat a hájit roli veřejnoprávních médií v Evropě.“

Generální ředitel České televize působí ve výkonném výboru Evropské vysílací unie již od roku 2014. V průběhu svých tří uplynulých mandátů se zabýval především oblastí sportu a sportovních práv. Jeho nynější agenda v roli viceprezidenta bude teprve upřesněna, funkce je však nejen prestižní záležitostí, ale představuje rovněž možnost ovlivnit vývoj na nejvyšší úrovni, z pohledu evropské legislativy, vývoje nových formátů i výměny pořadů.

„Jsem rád, že byl naším novým viceprezidentem zvolen Petr Dvořák. Ve Výkonné radě EBU působil už tři funkční období, ve kterých projevil silnou oddanost hodnotám veřejnoprávních médií. Vždy jsem si cenil jeho detailního přehledu o tom, co zajímá diváky ve střední a jihovýchodní Evropě. My všichni, kdo se věnujeme médiím veřejné služby, jsme rádi, že ho uvidíme v této nové roli,“ říká prezident EBU a bývalý ředitel britské BBC Tony Hall, Lord z Birkenheadu.

Petr Dvořák je teprve druhým Čechem, který bude takto vysoký post v EBU zastávat. Vůbec prvním českým zástupcem ve vedení Evropské vysílací unie byl Ivo Mathé, viceprezidentem byl v letech 1995–1998. „Jde o skvělou zprávu, neboť volba Petra Dvořáka viceprezidentem EBU potvrzuje vysokou úroveň služby veřejnosti, kterou Česká televize poskytuje. Osobně se raduji ještě víc, neboť jde po dlouhých letech o návrat reprezentanta České televize do nejvyšších pater jedné z nejprestižnějších a nejvýkonnějších celoevropských institucí, a to proti polovině devadesátých let v mnohém komplikovanějším postavení České republiky,“ doplňuje prezident České filmové a televizní akademie a bývalý ředitel České televize Ivo Mathé.

Kromě generálního ředitele má Česká televize ve vrcholných orgánech EBU ještě další dva zástupce – Vladimíra Drbohlava, vedoucího zahraničních sportovních operací, ve sportovní komisi a Davida Břinčila, ředitele divize Finance, ve finanční komisi.

Evropská vysílací unie sídlí v Ženevě a je přední světovou aliancí veřejnoprávních médií. Její základnu tvoří 116 členských organizací z 56 zemí Evropy a dalších 34 přidružených organizací v Asii, Africe, Austrálii a Oceánii a v Americe. Členské organizace provozují více než dva tisíce televizních, rozhlasových a online kanálů a služeb. Společně oslovují více než jednu miliardu lidí po celém světě a vysílají ve více než 160 jazycích. EBU rovněž zprostředkovává jednu z nejrozsáhlejších sítí na světě pro mezinárodní výměnu televizních příspěvků, založenou na satelitních a optických spojích.