Kulturní léto zahájí Příbramský Big Band

Již počtvrté se letos uskuteční Příbramské kulturní léto. Čekají vás již ověření interpreti, ale těšit se můžete také na novinky. I letos je kulturní léto žánrově rozčleněno na jazz, folk, dechovku a rock.

 

Zahajovací koncert Příbramského kulturního léta obstará Příbramský Big Band, který vystoupí v neděli 17. června na náměstí T. G. Masaryka. V minulých ročnících koncert Big Bandu zazněl vždy v září při zakončení kulturního léta. Letos půjde netradičně o zahajovací vystoupení, a to zejména z toho důvodu, že jako hosté budou moci vystoupit jazzová zpěvačka Barbora Tellinger a David Uličník, tenor skupiny 4Tet Jiřího Korna.

 

Příbramské kulturní léto – projekt kulturní komise se letos rozebíhá již počtvrté. Oproti předchozím ročníkům, kdy Příbramský Big Band cyklus koncertů zakončoval, bude tentokrát na jeho začátku. Letos, stejně jako v minulých ročnících, budou mít největší prostor spíše regionální kapely. Kromě jazzového zahájení se letos můžeme těšit na folkové odpoledne na začátku prázdnin a tradičně také na dechovou hudbu na přelomu července a srpna. Závěr prázdnin pak bude patřit rockové hudbě.

 

Kromě místních nebo regionálních kapel jsme v minulých ročnících měli možnost slyšet velmi zajímavá vystoupení tuzemských i zahraničních hostů. Za všechny bych jmenoval zejména koncert Daniho Robinsona nebo celé jazzové odpoledne v roce 2016, kdy kromě Příbramského Big Bandu a Jazz Faces účinkovali také Milan Svoboda Quartet a Bohemia Big Band.

Dnes se dá říct, že původní myšlenka Kulturní, letopisecké a památkové komise oživit léto několika koncerty různě žánrově zaměřenými se uchytila a tento koncept je mezi obyvateli Příbrami stále více oblíbený.

 

Příbramské kulturní léto je nekomerční projekt, který by se nemohl uskutečnit bez podpory města. Věříme, že si letošní kulturní léto užijete přinejmenším stejně jako předchozí ročníky.

Termíny koncertů:

  1. června, nám T. G. Masaryka: Příbramský Big Band (hosté: Barbora Tellinger, David Uličník)
  2. července, Nový rybník: Folkové odpoledne
  3. července, nám. 17. listopadu: Dechovka
  4. srpna, nám. T. G. Masaryka: Rockové odpoledne