Krajina sv. Ludmily je k vidění v parku u kostela sv. Ludmily v Mělníku

V sobotu 19. 9. byla slavnostně zahájena výstava velkoformátových fotografií Střední Čechy – krajina sv. Ludmily v parku u kostela sv. Ludmily v Mělníku. Výstava vznikla v rámci oslav výročí 1160 let od narození této české a mělnické patronky.

Na akci spolupracovalo Město Mělník, Regionální muzeum Mělník a Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník za finanční podpory Středočeského kraje.

Úvodního slova se ujal starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš. Poté poctila Mělník svou návštěvou sama sv. Ludmila se svou družinou za zvuku zvonů ze Staročeské zvoničky umístěné přímo v parku. Následovala prezentace dobového oblečení z období 9. stol. s odborným komentářem, kterou ztvárnila historická skupina Curia Vítkov. O hudební doprovod se postarala středověká kapela Řemdih.
Oba autoři výstavy fotograf MgA. Miroslav Pásek a historik PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. provedli návštěvníky při komentované prohlídce. Velkoformátové fotografie, které zůstanou v parku až do 31. 10. 2020 zobrazují místa středních Čech spojená s životem sv. Ludmily. Podrobnější informace k jednotlivým místům se zájemci dozví v katalogu, který je k dispozici zdarma v mělnickém Turistickém informačním centru.

Kostel sv. Ludmily s přilehlým parkem je trochu opomíjenou mělnickou památkou a nutno říci, že neprávem. Jedná se totiž o nejstarší dodnes stojící kostel zasvěcený této zemské patronce. Uvnitř se nachází umělecká zpodobnění křtu i smrti sv. Ludmily. K místu, na němž kostelík stojí, se váže legenda. Údajně zde přenocovala sv. Ludmila, manželka prvního historicky doloženého a prvního pokřtěného knížete Čechů Bořivoje, když jako křesťanka nebyla vpuštěna do tehdy ještě pohanského hradiště.