Jiří Houdek: TRUMPET MASTERPIECES

Trumpet Masterpieces je již druhým CD trumpetisty Jiřího Houdka vydaným pod Radioservisem, a.s. Nové album nabízí ty nejlepší mistrovské kusy pro trubku a orchestr od starých mistrů až po současnost.

Obsah CD:

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F major              
Petr Zdvihal – housle, Robert Heger – flétna, Zdeněk Rys – hoboj, Vojtěch Spurný – cembalo
Vojtěch Spurný – dirigent / Symfonický orchestr Českého rozhlasu

  1. Allegro
  2. Andante
  3. Allegro assai

 Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-flat major    
Petr Altrichter – dirigent / Symfonický orchestr Českého rozhlasu

4.Allegro

5.Andante

6.Allegro

 
Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-flat major
Petr Altrichter – dirigent / Symfonický orchestr Českého rozhlasu

  1. Allegro con spirito
  2. Andante                 
  3. Rondo: Allegro      

André Jolivet

Tomáš Bauer – dirigent / Český národní symfonický orchestr

  1. Concertino for Trumpet, Strings and Piano

 

Celkový čas 54:46

Jiří Houdek: TRUMPET MASTERPIECES

EAN 8 590236 116924; CR1169-2
Celkový čas 54:46
CD 299 Kč


Jiří Houdek (nar. 1979) s hrou na trubku začínal pod vedením svého otce Mgr. Jiřího Houdka, je absolventem Pražské konzervatoře. Studoval na pražské Akademii múzických umění, svoje vzdělání si doplnil na několika mistrovských interpretačních kurzech u nás i v zahraničí pod vedením vynikajících pedagogů a interpretů.

V roce 1995 získal na jubilejním 30. ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga nejen 1. místo mezi našimi mladými interprety, ale i 1. místo v mezinárodní soutěži. Sólisticky vystoupil s řadou našich orchestrů, např. s Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Českým národním symfonickým orchestrem aj.

Své umění již jako velmi mladý zaznamenal na CD (vydáno roku 1996), kde mimo koncertů J. N. Hummela a J. Haydna uvedl také se svým otcem Vivaldiho barokní dvojkoncert.

V roce 2014 byl přizván houslistkou Gabrielou Demeterovou k uvedení Bachova Braniborského koncertu č. 2, jehož trubkový part patří mezi ty nejnáročnější.

Od roku 1999 zastává post prvního trumpetisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od roku 2008 působí rovněž jako první trumpetista orchestru Národního divadla v Praze. Pravidelně také hostuje v Seoul Philharmonic Orchestra a Solistes Européens Luxembourg.

V roce 2018 vydal své zatím poslední CD, nahrané s domovským Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, kde jsou zaznamenána díla barokních mistrů Františka Xavera Richtera, Leopolda Mozarta, Michaela Haydna a Jana Křtitele Nerudy.

Od září roku 2022 je členem sdružení Schagerl Artists. Na nástroje světoznámé rakouské firmy Schagerl v současné době hraje.