Bílou stopou. Výstava u příležitosti výročí 120 let od založení Svazu lyžařů ČR

Svaz lyžařů ČR v rámci výročí 120 let od svého založení připravil ve spolupráci s Národním muzeem výstavu Bílou stopou. Fotografie, textové panely a množství vzácných artefaktů v čele s medailemi z olympijských her a mistrovství světa sportovců jako Jiří Raška, Aleš Valenta, Kateřina Neumannová, Ester Ledecká nebo Eva Adamczyková představují ohromnou a úspěšnou tradici lyžařského sportu na našem území.

Svaz lyžařů ČR

Svaz lyžařů ČR je nejstarším lyžařským svazem na světě, založen byl 21. listopadu 1903. A přesně na den o 120 let později byla v Nové budově Národního muzea slavnostně otevřena výstava, která představuje počátky lyžování na našem území, jeho významné propagátory, vznik a vývoj lyžařského svazu a důležité mezníky v jeho historii.

„Naším záměrem bylo důstojně připomenout toto významné výročí a představit široké veřejnosti historii, úspěchy a význam Svazu lyžařů ČR v rámci českého sportovního prostředí. Těší mě, že jsme na výstavě mohli spolupracovat s tak respektovanou institucí, jako je Národní muzeum, a uspořádat pro veřejnost výstavu v jeho reprezentativních prostorách,“ uvedl prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček.

Bílou stopou

Výstava Bílou stopou

Vystaveny jsou předměty a archiválie ze soukromých sbírek i sportovních sbírek Národního muzea jako například lyžařské medaile z prvních lyžařských závodů na přelomu 19. a 20. století, dobová výbava nebo obraz s lyžařskou tematikou, který namaloval průkopník mnoha sportů u nás a zakladatel Českého Ski Klubu Josef Rössler Ořovský. Prostřednictvím textů, fotografií a dobových dokumentů je připomenuta celá řada osobností a témat klíčových pro vývoj svazu, ale také české lyžařské unikáty jako Staniční knihy nebo Muttichovy němé značky z počátku 20. století.

„Sportovní sbírky Národního muzea patří k nejvýznamnějším v Evropě. Proto mne těší, že jsme společně se Svazem lyžařů ČR vytvořili výstavu, která návštěvníky provede dějinami tohoto krásného sportu a kde bude možné spatřit předměty vypovídající o historických i současných milnících lyžování v Čechách. U zrodu Národního muzea i Svazu lyžařů stáli zapálení nadšenci. Zatímco Národní muzeum ve svých sbírkách uchovává sportovní historii, Svaz lyžařů na ni navazuje úspěšnou současností,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Medaile z olympijských her

Velmi významnou složku mezi vystavenými artefakty tvoří medaile z olympijských her, mistrovství světa a dalších vrcholných akcí. U příležitosti výročí se jich podařilo nashromáždit více než tři desítky.

„Jedná se s jistotou o největší množství lyžařských medailí vystavených v jednom čase na jednom místě. Počet cenných kovů a dalších trofejí jasně deklaruje, jak tradičním a úspěšným Svaz lyžařů ČR historicky byl a v současnosti stále je. Poprvé v historii mohou návštěvníci vidět vedle sebe artefakty od poháru pro vůbec prvního československého mistra světa Otakara Německého z roku 1925 věnovaného prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, přes první olympijské zlato Jiřího Rašky z Grenoblu 1968 až po medaile současných fenomének lyžování a snowboardingu Ester Ledecké a Evy Adamczykové,“ uvedl autor výstavy Tomáš Haisl.

Výstavu Bílou stopou je možné v Nové budově Národního muzea navštívit od 22. listopadu 2023 do konce dubna 2024.

Zdroj: Národní muzeum