Česká chuťovka majákem kvality a výtečné chuti

Soutěž tuzemských potravinářských výrobků ČESKÁ CHUŤOVKA“ probíhá již 10. rokem.

Česká chuťovka

V této soutěži jsou oceňováni čeští výrobci kvalitních a chutných potravin. Díky značkám Česká chuťovka a Dětská chuťovka, které si z klání odnesou ty nejlepší produkty, firmy mohou propagovat svůj poctivý um a zákazníkům předat sdělení, že právě do svého nákupního košíku vhazují dobroty, které svou chutí zaujaly odborníky i dětskou porotu, z nichž jsou dva nezávislé hodnotící orgány soutěže složeny. 

Když přišla před deseti lety skupina uznávaných potravinářských odborníků s nápadem uspořádat soutěž o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“, dali se potravináři, kteří se do ní přihlásili, spočítat na prstech obou rukou. Vzhledem k tomu, že šlo o spontánní iniciativu dobrovolných nadšenců bez jakékoliv finanční podpory z veřejných zdrojů, byly i tyto skromné začátky povzbudivé.  Ukázalo se, že má opravdu smysl vyzdvihnout výtečnou chuť jako něco, co kvalitní českou potravinu skutečně korunuje a zabezpečí jí oprávněnou přízeň zákazníků. Od té doby popularita soutěže rok od roku vzrůstá, a to napříč všemi kategoriemi potravin i velikostí jejich výrobců. Zájem je už tak veliký, že hodnotitelská komise musela anonymní ochutnávku vzorků rozšířit na celé dva dny.

Dětská chuťovka

Dětské porotě, složené z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská, která uděluje značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, na to zatím stačí půlden, ovšem pořádně nabitý chuťovými vjemy.

Dětská chuťovka

Bilance uplynulých 9 ročníků

Za předchozích 9 ročníků soutěže získalo celkem 185 potravinářů  649 Českých chuťovek a 150 Dětských chuťovek. K letošnímu jubileu soutěže proto přichází její organizátoři ve spolupráci se společností MarkAs distribution s novinkou – Databází vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka, která usnadní všem zájemcům přehledné vyhledávání oceněných potravin i výrobců za celou historii soutěže podle zadaných kritérií. Ocenění výrobci tak získají nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu. Tento jedinečný marketingový nástroj bude v aktualizované podobě i se započtením letošních výsledků představen na slavnostním říjnovém předávání ocenění v Senátu a zájemci si ho mohou nezávazně vyzkoušet již nyní na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka

  

Záštita soutěže

Již od pátého ročníku soutěže se díky záštitě předsedy Senátu Milana Štěcha předávají ocenění nejúspěšnějším českým potravinářům v překrásném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce a všichni ocenění výrobci si velice považují, že výsledky jejich práce dochází uznání v takto důstojných prostorách. Od roku 2017 si soutěž vzala pod svá „ochranná křídla“ také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Ta svůj zájem o podporu českých potravin vyjádřila i delegováním senátora Petra Šilara přímo do hodnotitelské komise soutěže.

Záštitu soutěži letos poskytl také ministr zemědělství Miroslav Toman, její odbornou úroveň a prestiž pak podtrhuje odborná garance Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem letos rovněž jubilující (150 let pivovarské školy) VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou v polovině září probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je v neposlední řadě osobně rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

 

Uzávěrka přihlášek a předávání ocenění

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 13. září 2018. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 11. října 2018 opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2018“ a již pošesté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Rytíř české chuti

Spoluorganizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z.s.  Tradičním partnerem soutěže Česká chuťovka Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz