Jak zažít okruh F1 Hockenheimring na vlastní kůži

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel před několika málo dny projeli po dráze a vy můžete jet také a to při při Insider tour

Insider tour

Jedním ze zážitků, který si mohou příznivci Formule 1 na proslulém německém okruhu Hockenheimringu dopřát, je se svézt zde ve vlastním autě.

Každý den v 11 hodin se pořádá jízda v délce hodiny a půl, a to buď vlastním automobilem nebo mikrobusem od správy okruhu.

Navštívená místa:

Při návštěvě klasické Grand Prix se dostanete pouze na Vám vyhrazená místa, avšak při Insider tour si prohlédnete všechna zákoutí divákům normálně skrytá a nepřístupná.

 • VIP salonky na Jižní tribuně
 • Mercedes tribuna
 • Stupně vítězů
 • Celý paddock včetně garáží
 • Procházka po depu
 • Průjezd tratí přímo po trati vlastním vozem

Výklad průvodce je v německém jazyce, jsou k dispozici i sluchátka s výkladem v angličtině.Zážitky:

Pokud sledujete závody F1 v televizi, nebo jste byli dokonce sami diváky, nezažijete nikdy pocit, jaký máte, když jste přímo na trati závodu. Únikové zóny, které v televizi vypadají jako širé lány, jsou malé a k bariérám z pneumatik je strašně blízko, šířka závodní dráhy vypadající v televizi minimálně 40 metrů je tak akorát na tři formule vedle sebe, a to v některých místech ani ne. Když se blížíme naším autem rychlostí 80 km/hod a jsme nuceni prudce brzdit, abychom byli schopni projet zatáčkou, nedovedeme si představit, že v tomto místě se řítí formule rychlostí více než 260 km/hod. My jsme měli možnost si určitou část okruhu projet třikrát za sebou a opravdu pocity jsou nepopsatelné, a to naše maximální rychlost byla něco málo pod 100 km/hod. Zkrátka jezdci F1 jsou opravdu špičkovými piloty a zážitek být osobně na dráze ještě v nás umocní vědomí jejich jezdeckého umění, protože na takto úzké dráze je složité předjíždět soupeře nebo se za ním déle držet. Vřele doporučuji všem fanouškům F1 navštívit.

Hockenheimring. Projížďka po okruhu

Prohlídka zázemí okruhu

Při prohlídce paddocku nás ohromilo, na jak malém prostoru se vyměňují při zastávce v depu pneumatiky závodních týmů a jaký zde musí být chaos.

Nezapomenutelným zážitkem je samozřejmě stát na místě, kde jsou po závodě předávány ceny nejlepším pilotům.

Z Mercedes Tribuny máte zajímavý pohled na velkou část tratě.

Prohlídka začíná každý den v 11 hodin. Více informací naleznete ZDE

Po prohlídce okruhu se ještě můžete zastavit na prohlídku Motor sport muzea. Muzeum bylo otevřeno v roce 1986. Nachází se mezi  jižní tribunou  Südtribüne a dálnicí A6 v bezprostřední blízkosti í závodní dráhy. Je zde vystaveno více než 300 exponátů ze všech epoch motoristického sportu. Historické závodní automobily a motocykly jsou zastoupeny společně s různými druhy vozů z nedávné historie automobilových závodů, současných závodních motocyklů a cestovních vozů. Svoje jezdecké umění si můžete sami vyzkoušet na simulátoru.

Motorsport Muzeum Hockenheimring

Informace o otevírací době a ceně vstupného naleznete ZDE

 Booking.com

How to feel Experience of F1 Circuit on Your Own

 

Several days ago, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel drove on the racing track and you can ride there now

Insider tour

One of the experiences that fans of Formula 1 can enjoy on the famous German circuit Hockenheimring is to drive here in their own car. Every day, at 11 o’clock, one and a half-hour drive takes place, either in your own car or in a minibus from the circuit.

Visited places:

When visiting the classic Grand Prix, you only reach to your reserved places, but with the Insider tour, you can see all of the places and areas  normally hidden and inaccessible for the public.

 • VIP Lounges on the South Tribune
  • Mercedes stands
  • Podium
  • All paddock including garages
  • Walk around the depot
  • Crossing the tracks directly on the track in your own car

The guide´s comment is in German, earphones with English version are available.

Experiences:

If you watch F1 races on TV or you are even a race spectator, you can hardly have the feeling you have when you are on the racetrack. Escape zones that seems broad enough on TV screen are narrow and the tyre barriers are so terribly close, the width of the racing track on television seems to be at least 40 meters, but it is just for about three formulas side by side, and only on some places.  As drive in our car at a speed of 80 km per hour and we are forced to brake sharply to be able to pass through the curve, we cannot imagine that the formula drives at speeds more than 260 km per hour. We had the chance to ride a part of the circuit three times, and our feelings are indescribable. The maximum speed we drove was under 100 km per hour. In short, the F1 drivers are really top pilots and the experience of being personally on the track increases our awareness of their driving skills, because it is difficult to overtake or drive behind rival on such a narrow track. We recommend indeed to all fans of F1 to attend the Insider tour. During the paddock tour, we were amazed at how cramped space are tyres replaced at the tyre race depot and we how busy this place must be. Naturally, standing at a place where the best pilots receive prizes after the race is an unforgettable experience.  From the Mercedes tribune you have an interesting view of a great part of the track.

The Insider tour starts every day at 11 o’clock. For more information SEE

After a tour of the circuit you can visit the Motor Sport Museum. The museum was opened in 1986. It is located between the  Süd tribune and the A6 motorway in the immediate proximity of the racetrack. There are more than 300 exhibits from all epochs of motor sport. Historic racing cars and motorcycles are represented together with various types of cars from the recent history of automoto racing. For information on opening hours and admission SEE