Za čtyři roky projelo tunelem BLANKA 195 milionů aut

 Ve čtvrtek 19. září 2015 ve 14 hodin 40 minut projela tunelovým komplexem Blanka první auta. Celkem alespoň jeden z tunelů použilo 135 milionů vozidel, to dělá za čtyři roky každý den v průměru 92 402 vozidel.

Nehody v tunelu

Od počátku zkušebního provozu do konce letošního srpna řidiči v tunelech mezi Trojou a Brusnicí způsobili 372 nehod. V červnu letošního roku bylo z tunelu odtaženo tisící nepojízdné vozidlo. Celkem do tunelů za tuto dobu neoprávněně vstoupilo 300 lidí a každý měsíc je za rychlou jízdu v nich pokutováno na 1 500 řidičů. „Setkáváme se s nejrůznějšími situacemi. Nejčastěji je to závada na vozidle a jeho zastavení. Mezi nejnebezpečnější patří po dopravních nehodách samovolné požáry vozidel a pohyb chodců v tunelech. Kuriózní, ale z pohledu rizika neméně nebezpečná, jsou zvířata, která se do tunelů zaběhnou,“ popisuje každodenní mimořádné události Barbora Lišková z TSK. V průměru dochází každý den k jedné mimořádné události.

V současné době stále probíhá zkušební provoz a Magistrát hlavního města Prahy vyhodnocuje a kompletuje jeho administrativní část tak, aby mohla proběhnout následná kolaudace. V průběhu zkušebního provozu bylo odhaleno několik drobných závad, které byly vždy neprodleně a úspěšně vyřešeny v řádech minut, maximálně hodin.

Technická správa komunikací

Technická správa komunikací průběžně monitoruje i počty projíždějících vozidel. „První milion vozidel projel Blankou již během prvního měsíce zkušebního provozu. Na komunikacích, které napojují tunely na povrchovou komunikační síť, došlo k nárůstu dopravy. Jde například o ulice V Holešovičkách, Patočkova, Dobříšská, Svatovítská. Ulevilo se naopak dopravě v ulicích Milady Horákové, Veletržní, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží Ludvíka Svobody, Argentinská a Rohanské nábřeží, ale i třeba na Nuselském mostě, kde se snížila intenzita dopravy. Co je důležité, že se jedná o snížení trvalé a nedochází ke zpětnému nárůstu počtů vozidel na původní hodnoty,“ popisuje vliv na pražskou dopravu Barbora Lišková.

Význam tunelového komplexu

Význam tunelového komplexu se projevil 10. až 11. dubna 2018, kdy došlo z důvodu výpadku bezpečnostních systémů k celkovému uzavření všech tří tunelů. Bubenečský, Dejvický i Brusnický tunel byly uzavřeny v úterý 10. dubna v 19 hodin kvůli výpadku bezpečnostních a kamerových systémů. Na vině byl vyhořelý přepínač počítačového systému. Z důvodu bezpečnosti a rizika spojeného se zpožděním případného zásahu složek IZS při nehodě nebo mimořádné události musely být tunely uzavřeny. Po 14 hodinách se podařilo systémy zprovoznit natolik, že bylo možné pod dohledem policejních hlídek a za snížení rychlosti provoz obnovit. Po 18 hodinách byly všechny systémy plně funkční,“ připomíná Barbora Lišková z TSK události, které kolapsem dopravy připomněly řidičům, jak významnou dopravní stavbou TKB je. „Na výstavbu tunelů navázala mimo jiné také dopravní opatření pro zklidnění dopravy, která v případě výpadku komplexu neumožňují takovou propustnost dopravy jako před zahájením provozu. Bez tunelového komplexu Blanka si dnes dopravu v Praze prakticky nikdo nedokáže představit. Sto tisíc vozidel by muselo každodenně projíždět přes centrum nebo po smíchovské straně Vltavy.“ Provoz byl po výpadku obnoven ve středu 11. dubna v 8 hodin 45 minut.

Od 1. listopadu 2018 je v tunelovém komplexu Blanka pokrytí signálem čtyř rozhlasových stanic: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Rádio Impuls, Rádio City a Rádio Blaník.

HISTORIE TKB

1999 – zahájení prací na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

2000 – návrh dokumentace k územnímu rozhodnutí

2002 – vydáno územní rozhodnutí

2004 – geologická sondáž

  1. 11. 2006 – vydáno stěžejní stavební povolení (celkem 78 stavebních povolení)

2007 – zahájení stavebních prací

  1. 7. 2011 – poslední průraz
  2. 9. 2015 – otevření TKB

 

TKB V ČÍSLECH

Délka: 5 500 metrů

Počet tubusů: 2

Délka tunelů: 12 km

Stavební objekty: 611

Cena: 43 mld.

 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V TKB (19. 9. 2015 – 2. 9. 2019)

  • 372 nehod s hmotnou škodou a dalších 17 nehod se zraněním
  • více než 300 chodců
  • cca 1 500 řidičů měsíčně překročí maximální povolenou rychlost
  • červen 2019 – tisící odtah porouchaného nebo havarovaného vozidla
  • 1× týdně zastavení vozidla v tunelu z důvodu nedostatku pohonných hmot